Navigācijas ceļš

Nabadzības mazināšana roku rokā ar vides aizsardzību - 17/07/2013

Sausa, saplaisājusi zeme © ES

Ierosināta jauna ES pieeja nabadzības mazināšanai un vides problēmu risināšanai. Tajā iecerēts apkopot līdzekļus un uzlabot politikas koordināciju.

Pasaules visnabadzīgākajās valstīs bieži ir arī vissmagākās vides problēmas, un tās visvairāk cieš no klimata pārmaiņām.

Šo problēmu iemesli parasti ir cieši saistīti, līdz ar to atrisinot vienu problēmu, uzlabojas stāvoklis arī citās jomās. Piemēram, saglabājot mežus un bioloģisko daudzveidību, ne vien var mazināt klimata pārmaiņas, bet arī nodrošināt stabilu pārtikas apgādi, kas ir viens no būtiskākajiem nabadzības izskaušanas aspektiem.

Eiropas Komisijas priekšlikumā ierosināta jauna ES pieeja, kā apkarot nabadzību un veicināt ilgtspējīgu attīstību Englishfrançais . Tajā uzmanība pievērsta abām problēmām (gan nabadzībai, gan dabas aizsardzībai).

Ir pienācis īstais laiks nākt klajā ar stratēģiju abu minēto problēmu risināšanai, jo tūkstošgades attīstības mērķu Englishespañolfrançais termiņš ir 2015. gads (tajos iekļauts arī mērķis izskaust nabadzību). Joprojām turpinās arī starptautiskas diskusijas par tālākajiem pasākumiem pēc 2012. gadā notikušās ANO konferences par ilgtspējīgu attīstību.

Jaunās pieejas svarīgākās iezīmes:

  • ar naudu vien nepietiek. Finansējums jāpapildina ar dažādiem pasākumiem, kas, piemēram, novērš trūkumus;
  • jāņem vērā visi finansējuma veidi (nauda no valsts un no privātiem avotiem un gan vietējs, gan starptautisks finansējums);
  • saņēmējvalstis pašas nosaka, kuram no politikas mērķiem resursi piešķirami pirmām kārtām;
  • pateicoties jaunai sinerģijai, katram kādā politikas jomā iztērētajam eiro pozitīvi jāietekmē arī citas jomas;
  • sava artava palīdzības sniegšanā visgrūtākajā stāvoklī esošajiem ir jāsniedz arī jaunietekmes valstīm (tām, ko kādreiz uzskatīja par nabadzīgām, bet kuru ekonomika tagad strauji attīstās) un valstīm, kurās ienākumu līmenis ir virs vidējā.

Tagad minēto Eiropas Komisijas priekšlikumu apspriedīs Eiropas Parlamenta deputāti un dalībvalstu ministri. Iespējams, ka tas stāsies spēkā 2016. gadā.

Sīkāk par ES darbu attīstības jomā

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites