Navigointipolku

Yhteinen strategia köyhyyden ja ympäristöongelmien torjumiseksi - 17/07/2013

Kuivunutta, halkeilevaa maata © EU

EU ehdottaa uutta lähestymistapaa, jonka tavoitteena on vähentää köyhyyttä ja ympäristöongelmia. Siinä yhdistettäisiin julkinen ja yksityinen rahoitus ja parannettaisiin toimien koordinointia.

Ympäristöongelmat vaikuttavat usein ankarimmin maailman köyhimpiin maihin. Niiden arvioidaan kärsivän pahiten myös ilmastonmuutoksen vaikutuksista.

Ongelmat ovat usein kytköksissä toisiinsa. Yhden ongelman syihin puuttuminen auttaakin usein myös muiden ratkaisemisessa. Esimerkiksi metsien ja biologisen monimuotoisuuden suojelu auttaa ilmastonmuutoksen torjunnassa. Sillä voidaan kuitenkin myös varmistaa ruokaturva, mikä on yksi avain köyhyyden poistamiseen.

Komissio ehdottaa nyt uutta lähestymistapaa köyhyyden poistamiseksi ja kestävän kehityksen edistämiseksi Englishfrançais . Uudessa strategiassa näitä toisiinsa liittyviä ongelmia tarkastellaan yhdessä.

Komission mukaan nyt on hyvä aika laatia strategia, jolla pyritään ratkaisemaan kumpikin haaste. YK:n vuosituhannen kehitystavoitteiden Englishespañolfrançais (joihin kuuluu köyhyyden poistaminen) aikaraja on vuosi 2015, ja parhaillaan jatketaan myös kansainvälisiä keskusteluja vuonna 2012 järjestetyn kestävää kehitystä tarkastelleen konferenssin jatkotoimista.

Uusi strategia perustuu seuraaville näkemyksille:

  • Ongelmia ei voida ratkaista pelkästään rahalla. Rahoitus olisikin sovitettava yhteen sellaisten toimintapolitiikkojen kanssa, joilla voidaan poistaa erilaisia kehityksen esteitä.
  • Toimenpiteiden rahoituksessa olisi hyödynnettävä julkista ja yksityistä, kansallista ja kansainvälistä rahoitusta.
  • Avunsaajamaiden olisi voitava päättää, miten resursseja kohdennetaan eri tavoitteisiin.
  • Uusien synergioiden kautta varmistetaan, että jollakin alalla käytetyillä varoilla on myönteisiä vaikutuksia myös muilla aloilla.
  • Myös nousevan talouden maiden (joita aiemmin pidettiin köyhinä, mutta jotka nyt kasvavat nopeasti) ja keskitulotason maiden olisi osallistuttava köyhimpien maiden auttamiseen.

Ehdotuksia käsitellään seuraavaksi Euroopan parlamentissa ja neuvostossa. Uutta strategiaa on määrä soveltaa vuodesta 2016 lähtien.

EU:n kehitysyhteistyö – lisätietoa

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä