Navigatsioonitee

Vaesuse ja keskkonnaga seotud probleemide ühine lahendamine - 17/07/2013

Kuiv ja murenenud maapind © EU

Uus ELi lähenemisviis vaesuse ja keskkonnaga seotud probleemide lahendamisele koondaks rahalisi vahendeid ning täiustaks poliitika koordineerimist.

Sageli tabavad keskkonnaprobleemid kõige rängemalt just vaeseimaid riike. Need riigid kannatavad tõenäoliselt kõige rohkem ka kliimamuutuste tõttu.

Asjaomaste probleemide põhjused on sageli omavahel seotud. Seega mõjutaks ühe lahendamine kohe ka teisi. Näiteks aitab metsade ja bioloogilise mitmekesisuse säilitamine lisaks kliimamuutuste vastu võitlemisele ka kindlustada toiduainetega varustatuse, mis on vaesuse kõrvaldamise puhul väga oluline.

Uues Euroopa Komisjoni ettepanekus esitatakse uus ELi lähenemisviis vaesuse kaotamisele ning säästva arengu stimuleerimisele Englishfrançais , milles käsitletakse mõlemaid probleeme koos.

Käes on õige aeg koostada strateegia mõlema probleemi jaoks. Aastatuhande arengueesmärkide Englishespañolfrançais (mille hulgas oli ka vaesuse kaotamine) tähtaeg on aasta 2015, samas kui rahvusvahelisel tasandil peetakse arutelusid ÜRO 2012. aasta säästva arengu konverentsi järelmeetmete teemadel.

Uue lähenemisviisi aluseks on järgmised elemendid:

  • ainult rahast ei piisa. rahastamine tuleks ühendada poliitikaga, mis püüab näiteks leida lahendust tõelistele kitsaskohtadele;
  • kaaluda tuleks kõiki rahastamisvorme – avalikke ja erasektori ning riiklikke ja rahvusvahelisi allikaid;
  • abi saavad riigid otsustavad, kuidas seada prioriteete erinevate poliitikaeesmärkide vahel;
  • uus sünergia tähendab seda, et iga kulutatud euro ühes poliitikavaldkonnas omaks positiivset mõju ka teistele;
  • tärkava turumajandusega riigid – need, mida kunagi peeti vaeseks, kuid mille majandus on nüüd tõusuteel – ning riigid, kus sissetulek on üle keskmise, peaksid samuti puudustkannatavaid riike toetama.

Ettepanekuid tulevad nüüd arutlusele Euroopa Parlamendis ja nõukogus. Uut lähenemisviisi hakataks kohaldama aastal 2016.

Lugege täiendavalt ELi arengualase tegevuse kohta

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad