Διαδρομή πλοήγησης

Κοινές λύσεις στα προβλήματα φτώχειας και περιβάλλοντος - 17/07/2013

Άνυδρο έδαφος με ρωγμές © EU

Νέα προσέγγιση της ΕΕ για την αντιμετώπιση της φτώχειας και των περιβαλλοντικών προβλημάτων προβλέπει την ομαδοποίηση των χρηματοδοτήσεων και τη βελτίωση του συντονισμού των πολιτικών.

Συνήθως, οι φτωχότερες χώρες στον κόσμο πλήττονται περισσότερο από περιβαλλοντικά προβλήματα — και πιθανόν από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Οι αιτίες αυτών των προβλημάτων συχνά αλληλοσυνδέονται, με αποτέλεσμα ενδεχόμενες λύσεις σε μια από αυτές να έχουν αντίκτυπο και στις άλλες. Για παράδειγμα, η διατήρηση των δασών και της βιοποικιλότητας βοηθά στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής αλλά και στην επισιτιστική ασφάλεια, η οποία είναι καθοριστική για την εξάλειψη της φτώχειας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει μια νέα προσέγγιση της ΕΕ για την εξάλειψη της φτώχειας και την τόνωση της βιώσιμης ανάπτυξης Englishfrançais η οποία συνεκτιμά και τα δύο προβλήματα μαζί.

Είναι καιρός πλέον να διαμορφωθεί μια κοινή στρατηγική για τις δύο προκλήσεις — η ημερομηνία-στόχος για την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της Χιλιετίας Englishespañolfrançais (στους οποίους περιλαμβάνεται και η εξάλειψη της φτώχειας) είναι το 2015, ενώ συνεχίζονται οι διεθνείς συζητήσεις για την πορεία των πρωτοβουλιών που προέκυψαν από τη διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών το 2012 για τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Η νέα προσέγγιση βασίζεται στα ακόλουθα:

  • μόνο τα χρήματα δεν αρκούν. Η χρηματοδότηση θα πρέπει να συνδυάζεται με πολιτικές που, π.χ., εξαλείφουν τα εμπόδια
  • θα πρέπει να εξετάζονται όλες οι μορφές χρηματοδότησης: δημόσια και ιδιωτική, εγχώρια και διεθνής
  • οι δικαιούχοι χώρες θα πρέπει να αποφασίζουν για την ιεράρχηση της διάθεσης των πόρων μεταξύ των διαφόρων στόχων πολιτικής
  • νέες συνέργειες θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι κάθε ευρώ που δαπανάται σε ένα τομέα πολιτικής έχει θετικό αντίκτυπο στους άλλους
  • οι «αναδυόμενες οικονομίες», δηλαδή χώρες που θεωρούνταν φτωχιές κατά το παρελθόν αλλά των οποίων οι οικονομίες αναπτύσσονται σήμερα, και «χώρες υψηλότερου μεσαίου εισοδήματος» θα πρέπει επίσης να βοηθούν και να στηρίζουν τις χώρες με τις μεγαλύτερες ανάγκες.

Οι προτάσεις θα συζητηθούν τώρα από τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τους υπουργούς των κρατών μελών. Η προσέγγιση θα αρχίσει να εφαρμόζεται το 2016.

Περισσότερα για το έργο της ΕΕ στον τομέα της ανάπτυξης

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι