Cesta

Řešení chudoby a environmentálních problémů nelze podle EU oddělovat - 17/07/2013

Vyschlá, rozpraskaná půda © EU

Navrhovaný přístup EU k boji proti chudobě a současnému řešení environmentálních problémů by umožnil sdílení finančních prostředků a lepší koordinaci politik.

Environmentálními problémy bývají často nejhůře zasaženy ty nejchudší země světa a tytéž země také obvykle nejvíce trpí důsledky změny klimatu.

Příčiny těchto problémů spolu často souvisí a opatření na zmírnění jednoho tak nutně mývají dopad i na druhý fenomén. Například opatření na záchranu lesů a biologické rozmanitosti pomáhají v boji proti změně klimatu, ale mohou také pomoci zabezpečit dodávku potravin, což je při řešení chudoby klíčové.

Evropská komise nyní předkládá nový přístup k vymýcení chudoby a na podporu udržitelného rozvoje Englishfrançais a věnuje se oběma problémům najednou.

Obě výzvy je třeba řešit – v rozvojových cílech tisíciletí Englishespañolfrançais (které obsahují cílové datum vymýcení chudoby) byl jako cílové datum stanoven rok 2015. Dále také pokračují mezinárodní diskuse o opatřeních navazujících na konferenci OSN o udržitelném rozvoji z roku 2012.

Nový přístup EU stojí na těchto principech:

  • Peníze samy o sobě nestačí. Financování by mělo být lépe směřováno do těch oblastí, kde je nejvíce potřeba – např. k prioritnímu odstranění těch problémů, na kterých se zadrhává řešení mnoha dalších.
  • Zvážit je třeba všechny formy financování – veřejné i soukromé, vnitrostátní a mezinárodní.
  • O tom, jak budou peníze rozděleny do jednotlivých oblastí, rozhodnou přijímající země.
  • Každé vynaložené euro v jedné oblasti by mělo mít pozitivní dopad i v oblastech dalších.
  • Nejchudším zemím by měly rovněž pomoci rozvíjející se ekonomiky – země kdysi považovány za chudé, ale jejichž ekonomiky nyní rostou – a  země s vyššími středními příjmy.

Návrhy budou nyní projednány poslanci Evropského parlamentu a ministry jednotlivých zemí. Po schválení by začaly platit od roku 2016.

Další informace o činnosti EU v oblasti rozvoje

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy