Навигационна пътека

Общи мерки за бедността и околната среда - 17/07/2013

Суха, напукана земя © ЕС

Чрез нов подход на ЕС за справяне с бедността и проблемите на околната среда ще се обединяват финансови средства и ще се подобрява координацията на политиките.

Най-бедните страни в света често са най-тежко засегнати от екологичните проблеми и вероятно ще пострадат най-много от изменението на климата.

Причините за тези проблеми често са сходни и разрешаването на един от тях може да помогне за разрешаване на останалите. Така например опазването на горите и биоразнообразието помага не само за борба с изменението на климата, но и за осигуряване на снабдяването с храна, от което зависи справянето с бедността.

Европейската комисия предлага нов подход на ЕС към премахването на бедността и стимулирането на устойчиво развитие Englishfrançais , при който тези проблеми се разглеждат заедно.

Сега е удобен момент за изготвяне на обща стратегия – крайният срок за постигане на Целите на хилядолетието за развитие Englishespañolfrançais (между които е и премахването на бедността) е 2015 г., а международните дискусии във връзка с проведената през 2012 г. конференция на ООН за устойчивото развитие продължават.

Новият подход е основан на следните принципи:

  • Само пари не са достатъчни. Финансирането трябва да се съчетае с политики, които улесняват например достигането му до крайните получатели;
  • Всички форми на финансиране ще бъдат взети предвид – държавно, частно, национално и международно;
  • Страните получатели решават кои цели на политиката са приоритетни за тях;
  • Новите взаимодействия трябва да доведат до положителен ефект от средствата, похарчени в една област от политиката, в останалите области;
  • Страните с бързо развиващи се икономики, които преди са били смятани за бедни, и страните с по-висок среден доход също трябва да помогнат на най-нуждаещите се.

Предложенията на Комисията сега ще бъдат разгледани от евродепутатите и от министрите на страните от ЕС. Подходът ще влезе в действие от 2016 г.

Повече за работата на ЕС в областта на развитието

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?

Полезни връзки