Cosán nascleanúna

Ceannairí an G8 ag obair ar thrádáil a fheabhsú - 17/06/2013

Lógó chruinniú mullaigh an G8 leis an téacs "G8 Loch Éirne 2013" © Rialtas na Ríochta Aontaithe

Ceannairí an G8 ag díriú ar thrádáil agus ar an ngeilleagar, ar chánachas agus ar éilliú ag a gcruinniú bliantúil - 17 agus 18 Meitheamh.

Sular thosaigh cruinniú mullaigh an G8 ag Loch Éirne i dTuaisceart Éireann, leag Uachtarán an Choimisiúin, José Manuel Barrosa, seasamh an AE DeutschEnglishfrançaisportuguês amach i dtaobh trádáil idirnáisiúnta agus an geilleagar a spreagadh, imghabháil chánach a chomhrac agus éilliú i ngnó a laghdú.

Tuilleadh trádála, trádáil chothrom

Tacaíonn beartas trádála an AE English le trádáil idirnáisiúnta gan bhac ar mhaithe le fás inbhuanaithe, poist agus forbairt.

Is céim chun tosaigh iad comhaontuithe trádála déthaobhacha an AE i dtreo trádáil iltaobhach ar an leibhéal domhanda a fhorbairt, dar leis an Uachtarán Barroso. Dá gcuirfí i gcrích na cainteanna eile ar fad atá ar siúl faoi shaorthrádáil, chuirfí 2.2% le OTI an AE, agus meastar go gcruthófaí thart ar 2.2 milliún post nua.

Tacaíonn an AE freisin leis an gcomhaontú idirnáisiúnta DeutschEnglishfrançais atá beartaithe chun cabhrú le borradh a chur faoi thíortha atá i mbéal forbartha trí rialacha trádála a shimpliú, nósanna imeachta onnmhairithe agus allmhairithe san áireamh.

An comhrac i gcoinne imghabháil chánach

Dar leis an Uachtarán Barroso, ní foláir níos mó iarrachta a dhéanamh ar an leibhéal idirnáisiúnta chun na heasnaimh sna dlíthe a mbaineann imghabhálaithe cánach tairbhe astu a réiteach. Siadsan is cúis le caillteanas €1 trilliún gach bliain i dtíortha an AE. Ba chóir go mbeadh an t-airgead sin ar fáil lena chaitheamh ar oideachas, scileanna, cúram sláinte agus chun infheistíocht a dhéanamh sa bhonneagar.

D'iarr sé ar cheannairí an G8 díriú ar chaighdéan nua idirnáisiúnta a cheapadh chun faisnéis phearsanta airgeadais a roinnt idir tíortha. D'fhéadfaí rialacha an AE English a úsáid mar shlat tomhais don chomhaontú sin.

Bearta frithéillithe

Mhaígh Uachtarán Barroso ar níos mó tíortha cur leis an iarracht domhanda deireadh a chur le híocaíochtaí neamhdhleathacha le rialtais.

Tacaíonn an AE le trédhearcacht níos mó in íocaíochtaí a dhéanann an tionscal eastóscach (ola, gás, mianadóireacht agus foraoiseacht), mar shampla, le rialtais aíochta. Tá an AE tar éis a rialacha trédhearcachta DeutschEnglishfrançais agus cuntasaíochta DeutschEnglishfrançais féin a neartú chun a chinntiú go ndeanfar íocaíochtaí a dhearbhú, rud a chuirfidh bac ar éilliú.

Beartas eachtrach

I measc na n-ábhar eile a bheidh á bplé beidh slándáil dhomhanda, athrú aeráide agus an ghéarcheim sa tSiria.

Grúpa neamhfhoirmeálta de 8 ardgheilleagar a thagann le chéile uair sa bhliain le ceisteanna comhspéise domhanda a phlé is ea an G8. Bíonn an AE rannpháirteach - fara na tíortha ar leith an Fhrainc, an Iodáil, an Ghearmáin agus an Ríocht Aontaithe.

Is baill den G20 iad tíortha uile an G8 freisin. Beidh céad chruinniú mullaigh eile an G20 ar siúl i gCathar Pheadair sa Rúis, an 5-6 Meán Fómhair 2013.

Léigh tuilleadh faoin AE ag an G8 agus G20 DeutschEnglishfrançaisportuguês

Cruinniú mullaigh an G8 2013 English

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links