Navigatsioonitee

G8 riikide juhid arutavad võimalusi kaubanduse edendamiseks - 17/06/2013

G8 tippkohtumise logo tekstiga „G8 Lough Erne 2013” © UK government

17.–18. juunil toimuval iga-aastasel tippkohtumisel keskenduvad G8 riikide juhid kaubandusele, majandusele, maksundusele ja korruptsioonile ettevõtluses.

Põhja-Iirimaal Lough Erne'is toimuva G8 tippkohtumise eel esitas komisjoni president José Manuel Barroso ELi seisukohad DeutschEnglishfrançaisportuguês rahvusvahelise kaubanduse ja majanduse hoogustamise, maksudest kõrvalehoidumise vastase võitluse ja korruptsiooni vähendamise kohta ettevõtluses.

Rohkem õiglast kaubandust

ELi kaubanduspoliitika English toetab takistamatut rahvusvahelist kaubandust, mis on jätkusuutliku majanduskasvu, töökohtade loomise ja arengu seisukohast eluliselt tähtis.

President Barroso sõnul on ELi kahepoolsed kaubanduslepingud hüppelauaks laiema mitmepoolse maailmakaubanduse suunas. Kõigi teiste käimasolevate vabakaubandust käsitlevate läbirääkimiste lõpuleviimine suurendaks ELi SKPd 2,2% ning tooks hinnanguliselt juurde 2,2 miljonit uut töökohta.

EL toetab ka kavandatavat rahvusvahelist kokkulepet DeutschEnglishfrançais , mille eesmärk on aidata arengumaid nende majanduse edendamisel, lihtsustades kaubanduseeskirju, sh impordi- ja ekspordiprotseduure.

Võitlus maksudest kõrvalehoidumise vastu

President Barroso sõnul tuleb rahvusvahelisel tasandil teha rohkem ära selleks, et täita seaduselüngad, mida kasutavad maksudest kõrvalehoidujad, kelle tõttu jääb ELi liikmesriikidel igal aastal saamata kokku 1 triljon eurot. See on raha, mida peaks olema võimalik kasutada investeeringuteks haridusse, oskustesse, tervishoidu ja taristusse.

Ta kutsus G8 riikide juhte üles keskenduma uuele rahvusvahelisele standardile, mis käsitleb isikliku finantsteabe vahetamist riikide vahel. Sellise kokkuleppe võrdlusalusena võiks kasutada asjakohaseid ELi eeskirju English .

Korruptsioonivastased meetmed

President Barroso kutsus riike üles ühinema rahvusvaheliste jõupingutustega, mille eesmärk on võidelda valitsustele tehtavate ebaseaduslike maksete vastu.

EL toetab suuremat läbipaistvust maksete osas, mida teevad valitsustele näiteks maavarade kaevandamise ja metsandusega tegelevad ettevõtted. EL on karmistanud oma läbipaistvus- DeutschEnglishfrançais ja raamatupidamiseeskirju DeutschEnglishfrançais , et tagada selliste maksete deklareerimine vältimaks korruptsiooni.

Välispoliitika

Muud arutlusele tulevad teemad on ülemaailmne julgeolek, kliimamuutus ja Süüria kriis.

G8 on kaheksast arenenud majandusega riigist koosnev mitteametlik rühm, mis kohtub kord aastas, et arutada vastastikust huvi pakkuvaid ülemaailmseid küsimusi. Sellest võtavad osa nii EL, kui ka järgmised ELi liikmesriigid eraldi: Itaalia, Prantsusmaa, Saksamaa ja Ühendkuningriik.

Kõik G8 riigid on ka G20 liikmed. Järgmine G20 riikide kohtumine toimub 5.–6. septembril 2013 Venemaal Peterburis.

ELi osalemine G8 ja G20 tippkohtumistel – lisateave DeutschEnglishfrançaisportuguês

2013. aasta G8 tippkohtumine English

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad