Sökväg

Skiftande resultat för grannskapspolitiken - 22/03/2013

Karta över EU och grannskapsländerna © EU

Två år efter översynen av EU:s grannskapspolitik är resultaten uppmuntrande – men framstegen mot reformer och demokrati är ojämna.

Genom den europeiska grannskapspolitiken knyts 16 grannländer i öster och söder närmare till EU. Länderna gynnas av ökad handel och får hjälp med reformarbetet. Det har också blivit lättare för invånarna att resa till och från EU.

Målet är att främja välstånd, stabilitet och säkerhet i Medelhavsområdet och Östeuropa.

År 2011 tog politiken en ny riktning, med ökat fokus på stöd till både demokrati och ekonomisk tillväxt. Den första rapporten om grannskapspolitiken DeutschEnglishfrançais sedan dess visar på uppmuntrande resultat när det gäller handel och resor. Framstegen mot politiska och demokratiska reformer är dock mer ojämna.

EU:s grannar i söder befinner sig i olika stadier av demokratiskt reform:

  • Tre länder har hållit demokratiska val.
  • Lokala gräsrotsgrupper har fått större inflytande.
  • Det finns fortfarande problem med mötes- och föreningsfrihet och yttrande- och pressfrihet.
  • De konstitutionella reformerna går långsamt.

Grannarna i öster följer väldigt olika vägar. En del har fortsatt med reformerna och hållit val som i stort sett uppfyller internationella standarder. På andra håll går det inte lika bra.

Handel är ett område där man ser resultat, och nya avtal håller på att framförhandlas med Moldavien, Armenien, Georgien och Azerbajdzjan. Snart kommer man också att inleda förhandlingar med Marocko, Tunisien och Jordanien.

Under 2012 gjordes stora framsteg på väg mot visumfria resor mellan EU och östra Europa. Handlingsplaner är på gång i flera länder, och Armenien började slopa visumkraven för EU-medborgare den 10 januari 2013.

Totalt 12 miljarder euro har avsatts till grannskapspolitiken för 2007–2013. Och trots den ekonomiska krisen ökade bidragen och lånen till grannregionerna under 2012.

Förutom stöd till politiska reformer bidrar pengarna till bättre levnadsstandard genom stöd till trafiksäkerhet, kollektivtrafik, vattenförvaltning, förnybar energi och utlandsstudier.

Ändå visar den senaste enkäten om EU:s grannskapspolitik English att många människor i dessa länder inte känner till EU:s insatser – även om de i allmänhet är positiva till sitt lands relationer med EU.

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar