Navigačný riadok

Preskúmanie susedskej politiky prinieslo zmiešané výsledky - 22/03/2013

Mapa regiónu ©EU

Dva roky po uvedení nového prístupu k európskej susedskej politike sú jej výsledky veľmi povzbudivé, hoci pokrok v oblasti reforiem a demokracie nie je rovnomerný.

Európska susedská politika (ESP) umožňuje užšie vzťahy medzi EÚ a jej 16 susedmi na juhu a východe. Tieto krajiny môžu využívať výhody posilnených obchodných vzťahov, jednoduchšieho cestovania do a z Únie, ako aj pomoc pri uplatňovaní reforiem.

Cieľom ESP je podpora blahobytu, stability a bezpečnosti v oblasti Stredozemia a východnej Európy.

Nový prístup k ESP v roku 2011 sa zameral viac na podporu demokracie a hospodárskeho rastu. Dva roky po jeho uvedení EÚ vypracovala správu s názvom ESP: Snaha o silnejšie partnerstvo DeutschEnglishfrançais , v ktorej poukazuje na povzbudivé výsledky v niektorých oblastiach, ako sú obchod a cestovanie, ale aj na nerovnomerný pokrok vo vzťahu k politickým a demokratickým reformám.

Správa poukazuje na rôznu úroveň pokroku demokratických reforiem v krajinách južného susedstva:

  • v 3 krajinách sa uskutočnili demokratické voľby;
  • občianska spoločnosť vyjadruje svoje názory oveľa intenzívnejšie ako v minulosti;
  • v niektorých krajinách aj naďalej pretrvávajú obavy týkajúce sa slobody zhromažďovania, združovania a prejavu – vrátane slobody tlače;
  • ústavná reforma napreduje pomaly.

Krajiny na východe sa stále viac uberajú rôznymi smermi. Niektoré pokračujú v reformách a usporiadali voľby, ktoré boli vo všeobecnosti v súlade s medzinárodnými normami, zatiaľ čo v iných tieto normy dodržané neboli.

Obchodné vzťahy so susednými krajinami sa aj naďalej prehlbujú. EÚ pokračuje v rokovaniach o dohodách o pridružení s Moldavskom, Arménskom, Gruzínskom a Azerbajdžanom. Pokiaľ ide o krajiny južného susedstva, EÚ začala pripravovať rokovania s Marokom, Tuniskom a Jordánskom.

V roku 2012 sa zaznamenal významný pokrok v súvislosti s dosiahnutím cieľa bezvízového styku v rámci východného partnerstva. Vo viacerých krajinách sa realizujú akčné plány, zatiaľ čo Arménsko od 10. januára 2013 povolilo občanom EÚ bezvízový vstup.

Z rozpočtu EÚ bolo na ESP pridelených celkovo 12 miliárd EUR na obdobie rokov 2007 – 2013. Napriek súčasnej hospodárskej kríze sa objem grantov a úverov pre tieto regióny v roku 2012 zvýšil.

Tieto finančné prostriedky sú určené nielen na podporu politických reforiem, ale aj na zlepšenie života obyvateľov týchto krajín z praktického hľadiska. Došlo k realizácii projektov na zlepšenie bezpečnosti na cestách a verejnej dopravy, na podporu správy vodných zdrojov, štúdia v zahraničí a používania obnoviteľných zdrojov energie.

Aj napriek tomu z najnovšieho prieskumu o EPS (Barometer) English vyplýva, že mnohí obyvatelia týchto krajín nemajú dostatočné informácie o činnosti EÚ v tejto oblasti – zároveň však vnímajú vzťahy svojej krajiny s EÚ všeobecne pozitívne.

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy