Ścieżka nawigacji

Wyniki przeglądu polityki sąsiedztwa są zróżnicowane - 22/03/2013

Mapa regionu ©UE

Po dwóch latach realizacji nowej polityki sąsiedztwa UE wobec krajów z nią sąsiadujących możemy stwierdzić, że wyniki są zachęcające. Niemniej jednak postęp w budowaniu demokracji i realizacji reform jest nierównomierny.

Europejska polityka sąsiedztwa gwarantuje bliskie stosunki z UE szesnastu państwom leżącym na wschód i południe od Unii. Państwa te korzystają ze zwiększonej wymiany handlowej, ułatwień w ruchu turystycznym oraz z pomocy przy wdrażaniu reform.

Celem tej polityki jest zwiększenie dobrobytu, stabilności i bezpieczeństwa w krajach regionu Morza Śródziemnego i w Europie Wschodniej.

W 2011 r. wznowiono realizację polityki sąsiedztwa, skupiając się głównie na wspieraniu rozwoju demokracji oraz wzrostu gospodarczego. W opublikowanym po raz pierwszy od tego czasu sprawozdaniu – EPS: praca na rzecz bliższego partnerstwa DeutschEnglishfrançais – podkreślono zachęcające osiągnięcia w dziedzinach handlu i turystyki, równocześnie informując o nierównomiernym postępie w realizacji reform politycznych i demokratycznych.

Południowi sąsiedzi UE znajdują się na różnych etapach reform demokratycznych:

  • w trzech krajach zorganizowano demokratyczne wybory,
  • lokalne grupy reprezentujące społeczeństwo stały się bardziej aktywne,
  • wciąż nie jest jasna sytuacja związana z wolnością zgromadzeń, zrzeszania się oraz z wolnością słowa, jak również z wolnością prasy,
  • reformy konstytucyjne posuwają się wolno.

Wschodni sąsiedzi Unii w dalszym ciągu podążają bardzo odmiennymi drogami. Niektórzy z nich kontynuują reformy i przeprowadzili wybory ogólnie odpowiadające międzynarodowym standardom. Niemniej jednak w innych krajach wybory zdecydowanie odbiegały od tych standardów.

Poczyniono postęp jeżeli chodzi o wymianę handlową, toczą się rozmowy w sprawie nowych umów z Mołdawią, Armenią, Gruzją i Azerbejdżanem. Prowadzone są także przygotowania do negocjacji z Marokiem, Tunezją i Jordanią.

W 2012 r. odnotowano znaczący postęp w negocjowaniu bezwizowego ruchu turystycznego między UE a krajami Europy Wschodniej. Plany działania realizowane są w kilku krajach, Armenia zniosła wizy dla obywateli UE od 10 stycznia 2013 r.

Budżet polityki sąsiedztwa UE na lata 2007–2013 wyniesie łącznie 12 mld euro. Mimo kryzysu suma dotacji i pożyczek dla wspomnianych regionów wzrosła w 2012 r.

Oprócz wspierania reform politycznych, pieniądze te wykorzystywane są w praktyczny sposób do podniesienia poziomu życia. Dzięki realizowanym za nie projektom poprawiono bezpieczeństwo na drogach oraz jakość transportu publicznego, usprawniono zarządzanie zasobami wodnymi, finansowano odbywanie studiów za granicą, a także wprowadzono energię pochodzącą ze źródeł odnawialnych.

Mimo tych osiągnięć, wyniki najnowszej ankiety na temat sąsiedztwa UE English wykazały, że wielu mieszkańców jest nieświadoma działalności UE w ich krajach – mimo że ogólnie są pozytywnie nastawieni do stosunków ich krajów z UE.

Włącz duży kontrast Ustaw normalny rozmiar czcionki Powiększ rozmiar czcionki o 200% Wyślij tę stronę do znajomego Drukuj

 

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

Tak Nie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?

Przydatne linki