Kruimelpad

Nabuurschapsbeleid levert wisselende resultaten op - 22/03/2013

Kaart van de regio © EU

Na twee jaar nieuw EU-beleid ten aanzien van haar buurlanden zijn de resultaten bemoedigend, al verlopen de hervormingen en de democratisering niet overal even vlot.

Via het Europees nabuurschapsbeleid probeert de EU de banden met 16 buurlanden in het oosten en het zuiden aan te halen. De inwoners van die landen kunnen zo makkelijker handelen met en reizen naar de EU, en de overheid krijgt er hulp bij hervormingen.

Het doel is meer welvaart, stabiliteit en veiligheid in het Middellandse-Zeegebied en in Oost-Europa.

Sinds 2001 wordt er meer aandacht besteed aan democratie en economische groei. Uit het eerste verslag sindsdien (ENP: Working towards a stronger partnership DeutschEnglishfrançais ) blijkt dat er bemoedigende stappen zijn gezet voor de handel en het personenverkeer, maar dat de politieke en democratische hervormingen niet overal even snel gaan.

De zuidelijke buurlanden van de EU bevinden zich in verschillende fases van democratisering:

  • in 3 landen zijn democratische verkiezingen gehouden
  • lokale, kleinschalige groepen laten meer van zich horen
  • er blijft bezorgdheid over de vrijheid van vergadering, vereniging en meningsuiting, waaronder de persvrijheid
  • de constitutionele hervormingen verlopen traag

De buurlanden in het oosten leggen elk een zeer eigen traject af. In sommige is verder hervormd en zijn verkiezingen gehouden die over het algemeen aan de internationale normen voldeden. In andere beantwoordden de verkiezingen niet aan die normen.

Er is vooruitgang op het gebied van de handel. Zo praat de EU over nieuwe overeenkomsten met Moldavië, Armenië, Georgië en Azerbeidzjan. Ook worden onderhandelingen voorbereid met Marokko, Tunesië en Jordanië.

In 2012 is hard gewerkt aan visumvrij reizen tussen de EU en Oost-Europa. In verschillende landen liggen actieplannen op tafel, en Armenië verlangt al sinds 10 januari 2013 geen visum meer voor EU-burgers.

Voor het buurlandenbeleid van de EU is tussen 2007 en 2013 in totaal 12 miljard euro beschikbaar. En ondanks de huidige economische crisis, hebben de regio's in 2012 meer subsidies en leningen gekregen.

Dat geld ondersteunt politieke hervormingen, maar verbetert ook het leven van alledag. Er zijn projecten geweest voor verkeersveiligheid, openbaar vervoer en waterbeheer, er zijn buitenlandse studies gefinancierd en er is hernieuwbare energie ingevoerd.

Desondanks bleek bij de laatste EU-nabuurschapsbarometer English dat veel mensen in die landen niet weten wat de EU er doet, al zijn ze over het algemeen wel positief over de betrekkingen van hun land met de EU.

Zwarte achtergrond Normale tekstgrootte Tekstgrootte 200% Stuur naar een vriend Pagina afdrukken

 

Gevonden wat u zocht?

Ja Nee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?

Nuttige links