Navigācijas ceļš

Kaimiņattiecību politikas apskats liecina par neviennozīmīgiem rezultātiem - 22/03/2013

Reģiona karte © ES

Jau pagājuši divi gadi, kopš tiek īstenota jauna ES politika attiecībās ar kaimiņvalstīm. Ir gūti apsveicami rezultāti, bet reformu un demokratizācijas panākumi vēl ir atšķirīgi.

Eiropas kaimiņattiecību politika paver iespēju veidot ciešāku sadarbību ar 16 valstīm Eiropas Savienības austrumos un dienvidos. Šīm valstīm ir uzlabojusies tirdzniecība ar ES, šo valstu ceļotājiem kļuvis vieglāk šķērsot ES robežas, un tās saņem palīdzību reformu īstenošanā.

Mērķis ir Vidusjūras reģionā un Austrumeiropā sekmēt labklājību, stabilitāti un drošību.

Šī politika 2011. gadā tika pārskatīta, lielāku uzsvaru liekot uz atbalstu gan demokrātijai, gan arī ekonomikas izaugsmei. Pirmajā ziņojumā pēc pārskatīšanas “Eiropas kaimiņattiecību politika: veidojot spēcīgākas partnerattiecības DeutschEnglishfrançais ” ir atzīmēti daudzsološi panākumi, piemēram, tirdzniecībā un tūrismā, taču norādīts uz nevienmērīgu progresu politiskajās reformās un demokrātijas stiprināšanā.

ES dienvidu kaimiņvalstis ir atšķirīgās demokrātijas reformas stadijās:

  • trīs valstīs ir notikušas demokrātiskas vēlēšanas;
  • vietējās tautas pārstāvju grupas ir guvušas lielāku ietekmi;
  • joprojām bažas raisa pulcēšanās, biedrošanās un vārda brīvība, arī preses brīvība;
  • konstitucionālā reforma ir lēna.

Kaimiņvalstis austrumos iet pavisam atšķirīgus ceļus. Dažas ir turpinājušas reformas un rīkojušas vēlēšanas, kuras kopumā atbilda starptautiskiem standartiem. Citu kaimiņvalstu vēlēšanās tādi standarti netika ievēroti.

Ir novērots progress tirdzniecībā, kur notiek sarunas par jauniem nolīgumiem ar Moldovu, Armēniju, Gruziju un Azerbaidžānu. Notiek arī gatavošanās sarunām ar Maroku, Tunisiju un Jordāniju.

2012. gadā bija vērojami nozīmīgi panākumi bezvīzu režīmā starp ES un Austrumeiropu. Vairākās valstīs tiek izstrādāti rīcības plāni, savukārt Armēnija 2013. gada janvārī atcēla vīzas ES iedzīvotājiem.

ES kaimiņattiecību politikai no 2007. līdz 2013. gadam ir pieejami pavisam 12 miljardi eiro. Neraugoties uz ekonomikas krīzi, 2012. gadā palielinājās finansējums un aizdevumi šiem reģioniem.

Papildus politisko reformu atbalstam šī nauda palīdz arī praktiski uzlabot cilvēku dzīvi. Finansētajos projektos ir uzlabota ceļu satiksmes drošība un sabiedriskais transports, atbalstīta ūdens apsaimniekošana, apmaksātas studijas ārzemēs un ieviesta atjaunīgās enerģijas izmantošana.

Tomēr jaunākajā “ES kaimiņvalstu barometra” aptaujā English atklājās, ka daudzi šo valstu iedzīvotāji neko nezina par ES darbību viņu valstī, kaut arī kopumā viņi ir noskaņoti pozitīvi pret savas valsts attiecībām ar ES.

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites