Naršymo kelias

Kaimynystės politikos peržiūra atskleidė dvejopus rezultatus - 22/03/2013

Regiono žemėlapis © ES

Po dvejų naujos ES kaimynystės politikos metų rezultatai teikia vilčių, tačiau pažanga siekiant reformų ir demokratijos nevienoda.

Europos kaimynystės politika siekiama užmegzti glaudesnius ryšius su 16 šalių – rytinių ir ir pietinių ES kaimynių. Šalims naudinga didesnio masto prekyba, paprastesnės keliavimo į ES ir iš jos sąlygos ir pagalba įgyvendinant reformas.

Siekiama skatinti gerovę, stabilumą ir saugumą Viduržemio jūros ir Rytų Europos šalyse.

2011 m. politika buvo atnaujinta – labiau remta ir demokratija, ir ekonomikos augimas. Pirmojoje po politikos atnaujinimo ataskaitoje „EKP: siekiant tvirtesnės partnerystės“ DeutschEnglishfrançais akcentuojami laimėjimai prekybos, keliavimo ir kitose srityse, tačiau taip pat teigiama, kad pažanga siekiant politinių ir demokratinių reformų netolygi.

ES pietinės kaimynės yra pasiekusios skirtingas demokratinių reformų stadijas:

  • 3 šalyse įvyko demokratiniai rinkimai;
  • pilietinės vietos grupės aktyviau išsako savo nuomonę;
  • rūpestį vis dar kelia susirinkimų, susibūrimų ir žodžio laisvė, įskaitant ir spaudos laisvę;
  • lėtai vyksta konstitucinės reformos.

Rytinės kaimyninės šalys ir toliau eina labai skirtingais keliais. Kai kurios iš jų tęsė reformas ir surengė rinkimus, kurie iš esmės atitiko tarptautinius standartus. Kitur rinkimai šių standartų neatitiko.

Pažanga padaryta prekybos srityje – svarstomi nauji sutariamai su Moldova, Armėnija, Gruzija, Azerbaidžanu. Rengiamasi deryboms ir su Maroku, Tunisu, Jordanija.

2012 m. padaryta didelė pažanga siekiant įvesti bevizę kelionių tarp ES ir Rytų Europos šalių tvarką. Keliose šalyse rengiami veiksmų planai, o Armėnija vizų iš ES piliečių nebereikalauja nuo 2013 m. sausio 10 d.

2007–2013 m. ES kaimynystės politikai iš viso skirta 12 mlrd. eurų. Nepaisant dabartinės ekonominės krizės, 2012 m. regionams skirta daugiau dotacijų ir paskolų.

Be politinių reformų rėmimo, šios lėšos padeda praktiškai gerinti žmonių gyvenimo sąlygas. Vykdant atitinkamus projektus padidintas eismo saugumas, pagerintas viešasis transportas, teikta parama vandentvarkai, finansuotos studijos užsienyje, diegtas atsinaujinančiųjų išteklių energijos naudojimas.

Nepaisant šių darbų, naujausio ES kaimynystės politikai skirto nuomonės tyrimo English duomenimis, daugelis žmonių tose šalyse nežino apie ES ten vykdomą veiklą, nors iš esmės teigiamai vertina savo šalies santykius su ES.

Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą Nustatyti įprastinį šrifto dydį  Padidinti šriftą 200 procentų Siųsti šio tinklalapio nuorodą Spausdinti šį tinklalapį

 

Ar radote reikiamą informaciją?

Taip Ne

Kokios informacijos ieškojote?

Turite pasiūlymų?

Naudingos nuorodos