Cosán nascleanúna

Léirigh athbhreithniú ar an mbeartas comharsanachta go bhfuil de mhaith agus d'olc sna torthaí ar an mbeartas. - 22/03/2013

Léarscáil den réigiún ©EU

Dhá bhliain tar éis theacht i bhfeidhm bheartas nua an AE i leith tíortha comharsanacha, ábhar misnigh atá sna torthaí - ach tá éagothromaíocht i gceist go fóill i dtaobh dul chun cinn maidir le hathchóirithe agus daonlathas.

Cothaíonn Beartas Comharsanachta na hEorpa caidreamh níos dlúithe idir an AE agus 16 thír atá suite soir agus ó dheas uaidh. Tairbhíonn na tíortha sin de thrádáil níos fearr, taisteal níos éasca chuig an AE agus ón AE, agus de chúnamh chun athchóirithe a chur chun feidhme.

Is é is aidhm don bheartas rathúnas, cobhsaíocht agus slándáil a chur chun cinn sa Mheánmhuir agus in oirthear na hEorpa.

Athsheoladh an beartas in 2011 agus cuireadh tuilleadh béime ar thacaíocht a thabhairt don daonlathas agus d'fhás eacnamaíoch. Sa chéad tuarascáil a scríobhadh ó shin - Beartas Comharsanachta na hEorpa (BCE): Obair i dtreo comhpháirtíochta níos láidre DeutschEnglishfrançais - moladh an méid a baineadh amach i réimsí amhail trádáil agus taisteal, ach léiríodh freisin go raibh dul chun cinn éagothrom ann ó thaobh athchóirithe polaitiúla agus daonlathacha.

Ta leibhéil éagsúla athchóirithe dhaonlathaigh bainte amach ag comharsana an AE ó dheas.

  • Bhí toghcháin dhaonlathacha i dtrí thír.
  • Tá grúpaí áitiúla cosmhuintire níos gníomhaí.
  • Tá ábhair inmí ann go fóill, áfach, maidir le saoirse tionóil, saoirse comhlachais agus saoirse tuairimíochta - agus saoirse an phreasa.
  • Tá moill ar athchóirithe bunreachtúla.

Tá na tíortha comharsanacha san oirthear ag tabhairt aghaidh ar bhealaí éagsúla go fóill. Tá athchóirithe curtha i bhfeidhm ag cuid acu agus d'eagraigh siad toghcháin a chloígh go ginearálta le caighdeáin idirnáisiúnta. I dtíortha eile, áfach, níor baineadh amach na caighdeáin sin.

Tá dul chun cinn déanta i gcúrsaí trádála, agus comhaontuithe á bplé faoi láthair leis an Moldóiv, leis an Airméin, leis an tSeoirsia agus leis an Asarbaiseáin. Táthar ag ullmhú anois freisin le dul i mbun caibidlíochta le Maracó, leis an Túinéis agus leis an Iordáin.

In 2012, rinneadh dul chun cinn mór chun taisteal gan víosa a cheadú idir an AE agus oirthear na hEorpa. Tá pleananna gníomhaíochta i bhfeidhm i roinnt tíortha, agus chuir an Airméin deireadh leis an gceanglas víosa do shaoránaigh an AE an 10 Eanáir 2013.

Tá €12 bhilliún ar fáil ar an iomlán do bheartas comharsanachta an AE idir 2007 agus 2013. Agus in ainneoin na géarchéíme eacnamaíche, tháinig méadú ar dheontais agus iasachtaí chuig na réigiúin i gceist in 2012.

Chomh maith le tacaíocht a thabhairt d'athchóirithe polaitiúla, cuidíonn an t-airgead chun saol na saoránach a fheabhsú ar bhealaí praiticiúla. A bhuí le tionscadail éagsúla tháinig feabhas ar shábháilteacht ar bhóithre agus ar iompar poiblí, tacaíodh le bainistíocht ar uisce agus tugadh isteach fuinneamh in-athnuaite.

D'ainneoin sin uile, i suirbhé baraiméadair ar bheartas comharsanachta an AE English , fuarthas amach nach bhfuil cuid mhór daoine sna tíortha sin ar an eolas faoi na gníomhaíochta a dhéanann an AE iontu - cé go bhfuil dearcadh dearfach acu ar an iomlán ar chaidreamh a dtíre leis an AE.

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links