Navigointipolku

EU:n naapuruuspolitiikan tulokset vaihtelevat maittain - 22/03/2013

Naapuruuspolitiikan kohdemaiden kartta © EU

Kaksi vuotta sitten uudistettu EU:n naapuruuspolitiikka on tuottanut pääosin rohkaisevia tuloksia, mutta poliittiset uudistukset ja demokratia ovat EU:n naapurimaissa edenneet epätasaisesti.

Euroopan naapuruuspolitiikalla tiivistetään EU:n ja sen itä- ja eteläpuolella sijaitsevien 16 maan välisiä suhteita. Politiikan avulla edistetään kaupankäyntiä ja matkustusmahdollisuuksia sekä tuetaan uudistuksia.

Tavoitteena on edistää vaurautta, vakautta ja turvallisuutta Välimeren ja Itä-Euroopan alueella.

Euroopan naapuruuspolitiikkaa uudistettiin vuonna 2011, ja tukea alettiin kohdentaa entistä enemmän demokratian ja talouskasvun edistämiseen. Naapuruuspolitiikan edistymiskertomuksesta DeutschEnglishfrançais käy ilmi, että esimerkiksi kauppayhteistyön ja matkustusoikeuksien osalta kehitys on ollut rohkaisevaa, mutta poliittiset uudistukset ovat edenneet epätasaisesti.

EU:n eteläisissä naapurimaissa demokraattinen uudistusprosessi etenee vaihtelevasti:

  • kolmessa maassa on pidetty demokraattiset vaalit
  • kansalaisyhteiskunnan ääni on tullut kuuluvammaksi
  • kokoontumis‑, yhdistymis- ja sananvapauden sekä tiedotusvälineiden vapauden toteutumisessa on ongelmia
  • perustuslakiuudistukset etenevät hitaasti.

EU:n itäisten naapurien kehitys kulkee yhä suuremmassa määrin eri tahtiin. Osassa maista on jatkettu demokraattisia uudistuksia, ja vaalit on järjestetty yleisesti ottaen kansainvälisten normien mukaisesti. Joissakin maissa taas vaalijärjestelyt ovat olleet puutteellisia.

Kauppasuhteissa on edistytty, ja EU on jatkanut neuvotteluja uusista kauppasopimuksista Moldovan, Armenian, Georgian ja Azerbaidžanin kanssa. Sopimusneuvotteluja valmistellaan myös Marokon, Tunisian ja Jordanian kanssa.

Vuonna 2012 Itä-Euroopan kumppanimaiden kanssa edistyttiin huomattavasti viisumivapaata matkustamista koskevissa neuvotteluissa. Useiden maiden kanssa on laadittu asiaa koskeva toimintasuunnitelma. Armenia myönsi tammikuusta 2013 alkaen EU:n kansalaisille viisumivapaan pääsyn maahan.

EU:n naapuruuspolitiikan budjetti kaudella 2007–2013 on 12 miljardia euroa. Talouskriisistä huolimatta naapurialueille myönnettyjen avustusten ja lainojen määrä kasvoi vuonna 2012.

Poliittisten uudistuksien ohella EU:n varoilla on voitu parantaa kansalaisten konkreettisia elinolosuhteita. EU:n tukemilla hankkeilla on esimerkiksi kehitetty liikenneturvallisuutta, julkista liikennettä ja vesihuoltoa sekä rahoitettu kansainvälistä opiskelijavaihtoa ja uusiutuvien energialähteiden hyödyntämistä.

EU:n naapurimaissa toteutetun barometritutkimuksen English mukaan suuri osa alueen asukkaista ei tiedä EU:n tukitoimista maassaan. Siitä huolimatta valtaosa suhtautuu myönteisesti maansa ja EU:n välisten suhteiden kehittämiseen.

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä