Navigatsioonitee

ELi naabruspoliitika tulemused on riigiti väga erinevad - 22/03/2013

Piirkonna kaart ©EU

Kaks aastat pärast ELi naabruspoliitika uuendamist on tulemused julgustavad, kuid liikumine reformide ja demokraatia suunas on endiselt ebaühtlane.

Euroopa naabruspoliitika võimaldab tihedamat koostööd ELiga 16-le sellest idas ja lõunas asuvale riigile. Nad saavad kasu suuremast kaubavahetusest ning lihtsustatud reisimistingimustest. Samuti toetab EL neid reformide elluviimisel.

ELi naabruspoliitika eesmärk on edendada jõukust, stabiilsust ja julgeolekut Vahemere piirkonnas ja Ida-Euroopas.

2011. aastal asjaomast poliitikat uuendati, pannes suuremat rõhku nii demokraatia kui ka majanduskasvu toetamisele. Pärast seda ilmunud esimeses aruandes „Euroopa naabruspoliitika: partnerluse edendamine” DeutschEnglishfrançais tõstetakse esile julgustavaid saavutusi muu hulgas kaubanduse ja reisimise valdkondades, kuid samas juhitakse tähelepanu sellele, et edusammud poliitiliste reformide ja demokraatia suunas on olnud ebaühtlased.

ELi lõunapoolsed riigid on demokraatlike reformide osas jõudnud erinevatesse etappidesse.

  • Kolmes riigis on toimunud demokraatlikud valimised.
  • Kodanikuühiskonna häält on järjest enam kuulda.
  • Endiselt on probleeme kogunemis-, ühinemis- ja sõnavabaduse, sh ajakirjandusvabadusega.
  • Põhiseaduse reform kulgeb väga aeglaselt.

Idapoolsed naaberriigid liiguvad jätkuvalt väga erinevates suundades. Mõned on reforme jätkanud ning neis on korraldatud rahvusvahelistele standarditele vastavad valimised. Mujal on aga seoses valimistega esinenud märkimisväärseid vajakajäämisi.

Edasiminek on toimunud kaubanduse valdkonnas, kus läbirääkimised jätkuvad Moldova, Armeenia ja Gruusiaga. Samuti tehakse ettevalmistusi läbirääkimisteks Maroko, Tuneesia ja Jordaaniaga.

2012. aastal tehti suuri edusamme viisavabaduse saavutamiseks ELi ja Ida-Euroopa riikide vahel. Mitmes riigis on koostamisel tegevuskavad ning Armeenia kehtestas ELi kodanikele viisavabaduse alates 2013. aasta 10. jaanuarist.

ELi naabruspoliitikale on ajavahemikuks 2007–2013 eraldatud kokku 12 miljardit eurot. Vaatamata praegusele majanduskriisile suurendati 2012. aastal asjaomastele piirkondadele antavaid toetusi ja laene.

Lisaks poliitilistele reformidele aitavad ELi vahendid parandada inimeste igapäevaelu ka väga praktilisel moel. Erinevate projektide raames on parandatud liiklusohutust ja ühistransporti, toetatud veemajandust, rahastatud õpinguid välismaal ning hakatud tootma taastuvenergiat.

Sellest hoolimata näitavad viimase ELi naabruspoliitika baromeetri English tulemused, et paljud inimesed nimetatud riikides ei ole teadlikud ELi tegevusest oma riigis. Samas hindavad nad oma koduriigi suhteid ELiga üldiselt positiivselt.

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad