Sti

Naboskabspolitikken viser blandede resultater - 22/03/2013

Kort over regionen © EU

EU's nye politik over for nabolandene har stået på i to år og viser opmuntrende resultater – men det går ikke lige godt med reformer og demokrati alle steder.

Den europæiske naboskabspolitik (ENP) giver 16 lande mod øst og syd mulighed for tættere forbindelser med EU. Landene kan drage fordel af mere samhandel, lettere rejser til og fra EU og hjælp til at gennemføre reformer.

Formålet er at fremme velstand, stabilitet og sikkerhed i Middelhavsområdet og Østeuropa.

I 2011 blev politikken lanceret igen, og der blev sat mere fokus på at støtte både demokratiet og den økonomiske vækst. Den første rapport siden da – ENP: mod et stærkere partnerskab DeutschEnglishfrançais – viser opmuntrende resultater inden for handel og rejser, men byder på mindre gode nyheder om de politiske og demokratiske reformer.

EU's naboer mod syd befinder sig i forskellige faser af demokratisk reform:

  • Tre lande har holdt demokratiske valg.
  • De lokale græsrodsgrupper lader sig høre i stigende grad.
  • Der er betænkeligheder ved forsamlings-, forenings- og ytringsfriheden – herunder også pressefriheden.
  • Det går langsomt med de politiske reformer.

Nabolandene mod øst fortsætter ad meget forskellige veje. Nogle er gået videre med reformerne og har holdt valg, der generelt overholdt de internationale standarder. Andre steder var valgene langt under sådanne standarder.

Der er sket fremskridt med samhandelen – der drøftes nye aftaler med Moldova, Armenien, Georgien og Aserbajdsjan. EU er også ved at forberede sig på forhandlinger med Marokko, Tunesien og Jordan.

I 2012 skete der store fremskridt i retning af visumfri rejser mellem EU og Østeuropa. I flere lande er der handlingsplaner på vej, og den 10. januar 2013 ophævede Armenien visumpligten for EU-borgere.

Der er i alt afsat 12 milliarder euro (ca. 90 milliarder kroner) til EU's nabopolitik fra 2007 til 2013. Og på trods af den nuværende økonomiske krise, steg lån og tilskud til regionerne i 2012.

Ud over at støtte politiske reformer hjælper pengene med til at give folk et bedre liv. Forskellige projekter har forbedret trafiksikkerheden og den offentlige transport, støttet vandforvaltningen, finansieret uddannelser i udlandet og indført vedvarende energi.

Alligevel viser det seneste EU-naboskabsbarometer English , at mange mennesker i disse lande ikke ved besked om EU's aktiviteter på stedet, selv om de generelt er positivt stemt for landets forbindelser med EU.

Vælg høj kontrast Normal skriftstørrelse Forstør skrift med 200 procent send til en ven udskriv siden

 

Fandt du det, du søgte?

Ja Nej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?

Nyttige links