Cesta

Pokrok jednotlivých zemích vykazuje rozdíly - 22/03/2013

Mapa regionu © EU

Analýza dvouleté existence nové politiky sousedství EU ukazuje na pozitivní výsledky, nicméně pokrok dosažený v reformním úsilí a transformaci na demokratickou společnost není vyrovnaný.

V rámci evropské politiky sousedství navazuje EU bližší vztahy s 16 sousedními zeměmi ležícími na východ a jih Unie. Z této spolupráce vyplývá mnoho výhod, jako je například živější obchod se zeměmi EU, snadnější podmínky pro vstup občanů těchto států na území EU a naopak občanů zemí EU do těchto zemí, i pomoc EU poskytovaná na provádění reforem v tomto regionu.

Cílem je přinést zemím Středozemí a východní Evropy prosperitu, stabilitu a bezpečnost.

V roce 2011 získala evropská politika sousedství novou podobu – od té doby se více zaměřuje na podporu demokracie a hospodářského růstu. V první zprávě vydané od té doby – EPS: Směrem k posílenému partnerství DeutschEnglishfrançais – se poukazuje na úspěchy, jichž se podařilo dosáhnout v oblasti obchodních vztahů a bezvízového styku, ale rovněž se zde upozorňuje na nevyrovnaný pokrok zemí v realizaci politických a demokratických reforem.

Demokratické reformy v zemích jižního partnerství se nacházejí na různých stupních vývoje:

  • Ve 3 zemích se konaly demokratické volby.
  • Místní skupiny občanské společnosti vyvíjejí větší aktivitu a jsou více slyšet.
  • Přetrvávají obavy ohledně svobody shromažďování, sdružování a projevu – včetně svobody tisku.
  • Ústavní reforma probíhá pomalu.

Vývoj v jednotlivých partnerských zemích na východě EU má i nadále velmi různou podobu. Některé země pokračovaly v reformním úsilí a uspořádaly volby, které obecně odpovídaly mezinárodním normám. V jiných zemích tomu však tak nebylo a mezinárodní standardy zcela splněny nebyly.

Pokroku se dosáhlo v oblasti obchodu, přičemž v současné době probíhají jednání o nových obchodních smlouvách s Arménií, Ázerbájdžánem, Gruzií a Moldavskem. Rovněž byly zahájeny přípravy na jednání o prohloubené a komplexní zóně volného obchodu s Marokem, Tuniskem a Jordánskem.

V roce 2012 se rovněž významně pokročilo ve vyjednávání bezvízového styku mezi zeměmi EU a východní Evropou. V několika zemích již probíhají akční plány. Arménie 10. ledna 2013 přestala pro občany EU uplatňovat vízovou povinnost.

Na období 2007–2013 je na evropskou politiku sousedství vyčleněno celkem 12 miliard eur. Navzdory současné hospodářské krizi se objem půjček a grantů poskytnutých v těchto regionech v roce 2012 zvýšil.

Tyto finanční prostředky jsou určeny nejen na podporu politických reforem, ale i na zlepšení života tamějších obyvatel z praktického hlediska. Došlo tak například k realizaci projektů na zlepšení bezpečnosti silničního provozu a veřejné dopravy, na podporu vodohospodářství, vzdělávání v zahraničí a používání obnovitelných zdrojů energie.

Přesto z posledního průzkumu o EPS (barometr) English vyplynulo, že mnozí lidé z těchto zemí nemají o působení EU v této oblasti dostatečné informace – zároveň však vnímají vztahy jejich země s EU obecně pozitivně.

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy