Sökväg

Kommissionen inleder ett samråd för att ta reda på hur man bäst förhindrar tvångsomskärelse av flickor och kvinnor.

Kvinnlig könsstympning innebär att man skär bort hela eller delar av de yttre könsorganen av kulturella, religiösa eller sociala skäl – det finns alltså inga medicinska skäl alls. Det är ett ingrepp som ger svåra fysiska och psykiska men.

Man tror att hundratusentals flickor och kvinnor som bor i Europa är drabbade. De är några av de 100 till 140 miljoner som utsatts för ingreppet världen över, varav 90 miljoner i Afrika.

Många fler flickor och kvinnor kommer att utsättas för samma övergrepp om inte länderna gör mer för att förhindra det – i EU och övriga världen.

Kvinnlig könsstympning är förbjuden i de flesta länder, men ändå lever traditionen kvar. Åtal är väldigt sällsynta eftersom det är svårt att upptäcka ingreppen och samla in bevis och eftersom få vågar anmäler brottet av olika skäl.

Hjälp behövs

Du kan hjälpa oss att hitta ett sätt att stoppa denna tradition i Europa genom att svara på några frågor i ett samråd på nätet DeutschEnglishfrançais .

Enligt en ny rapport English finns det offer, eller potentiella offer, i minst 13 EU-länder: Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Italien, Nederländerna, Portugal, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland och Österrike. I rapporten beskrivs också vad EU-länderna gör för att stoppa ingreppen.

I samband med Internationella kvinnodagen Englishespañolfrançais den 8 mars anslår kommissionen 3,7 miljoner euro till EU-program mot kvinnovåld. Ytterligare 11,4 miljoner euro går till icke-statliga organisationer och andra som hjälper de drabbade.

Andra EU-insatser mot kvinnlig könsstympning English (och alla andra former av kvinnovåld) i EU och övriga världen är bland annat stöd till offer och potentiella offer i de länder där sedvänjan förekommer.

Tack vare forskningen vid Europeiska jämställdhetsinstitutet Englishlietuvių kalba får EU också bättre underlag för sina åtgärder och kan sätta in resurserna där de bäst behövs.

Läs mer om våld mot kvinnor DeutschEnglishfrançais

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar