Navigatsioonitee

Peatage naiste suguelundite moonutamine - 08/03/2013

Komisjon algatab tagasiside saamiseks konsultatsiooni teemal, kuidas vältida naiste ja tüdrukute pealesunnitud ümberlõikamist.

Tüdruku välissuguelundite osaline või täielik eemaldamine toimub ainult kultuurilistel, usulistel või sotsiaalsetel põhjustel, mitte meditsiinilistel.

Hinnanguliselt on sel moel moonutatud sajad tuhanded Euroopa naised. Maailmas hõlmab selline praktika umbes 100–140 miljonit naist, kellest 90 miljonit elab Aafrikas. Suguelundite moonutamisel on ohvri jaoks rängad füüsilised ja psühholoogilised tagajärjed.

Kui kõik valitsused ei astu selle praktika vastu, ootab see ees veel paljusid tüdrukuid ja naisi nii Euroopas kui ka mujal maailmas.

Kuigi suguelundite moonutamine on enamuses riikides keelatud, tehakse seda ikkagi. Karistusi määratakse väga harva just seetõttu, et selliseid juhtumeid ei ole lihtne tuvastada, tõendeid on raske koguda ning inimesed ei taha eri põhjustel kuriteost teatada.

Vajame abi

Võite olla meile abiks mooduse leidmisel, kuidas teha sellele praktikale Euroopas lõpp. Selleks vastake internetikonultatsioonis DeutschEnglishfrançais leiduvatele küsimustele.

Hiljuti avaldatud aruandes English ilmneb, et ohvreid või potentsiaalseid ohvreid leidub vähemalt 13 ELi liikmesriigis: Austrias, Belgias, Taanis, Saksamaal, Hispaanias, Soomes, Prantsusmaal, Iirimaal, Itaalias, Madalmaades, Portugalis, Rootsis ja Ühendkuningriigis. Aruandes on esitatud ka meetmed, mida ELi liikmesriikides sellise teguviisi vastu võetakse.

Komisjon eraldab 8. märtsil tähistatava rahvusvahelise naistepäeva Englishespañolfrançais puhul täiendavad 3,7 miljonit eurot ELi programmidele, millega ennetatakse naiste vastu suunatud vägivalda. Lisaks antakse 11,4 miljonit eurot kodanikuorganisatsioonidele ja teistele, kes ohvritega töötavad.

Muud ELi meetmed naiste suguelundite moonutamise English (ja naiste vastu suunatud mis tahes vormis vägivalla) lõpetamiseks Euroopas ning väljaspool seda hõlmavad ohvrite ja potentsiaalsete ohvrite toetamist sellistes riikides, kus rikkumised esinevad.

ELi asjaomaseid meetmeid toetatakse uuringutega, mida korraldab Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut Englishlietuvių kalba , mis võimaldab suunata vahendid just sinna, kus neid kõige rohkem vajatakse.

Täiendavalt naiste vastu suunatud vägivallast DeutschEnglishfrançais

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad