Sökväg

FN:s nya mål – Ett anständigt liv för alla - 04/03/2013

Man som står insvept i en EU-flagga på uttorkad mark © EU

Som världens största biståndsgivare vill EU gå i täten för arbetet med FN:s nya utvecklings- och miljömål som ska hjälpa människor ur fattigdom och skapa hållbar utveckling i hela världen.

Under de senaste tio åren har EU bidragit till arbetet med FN:s millennieutvecklingsmål Englishespañolfrançais som drastiskt ska minska fattigdomen i världen till 2015. Miljoner människor har fått hjälp och många liv har räddats, men mycket återstår att göra.

EU-kommissionen vill att EU-länderna ska leda planeringen av nästa fas i den globala kampen mot extrem fattigdom efter 2015.

Kommissionen föreslår en gemensam EU-strategi DeutschEnglishfrançais för utvecklingsarbetet. Förslaget bygger på ett brett samråd med beslutsfattare, aktörer och allmänheten i EU.

Enligt strategin ska kampen mot den extrema fattigdomen kopplas samman med arbetet för hållbar utveckling. Man ska ta ett samlat grepp på problem som klimatförändringar, knappa resurser, naturförstöring och social ojämlikhet.

Faktorer för utveckling

Planen för tiden efter 2015 ska innehålla uppdaterade FN-mål och också omfatta samhällsfrågor.

Social utveckling och miljöskydd ska utgöra kärnan i utvecklingsländernas strukturreformer.

Men man kan inte nå hållbar utveckling för alla om man inte också tar itu med rättvisefrågor, kvinnans ställning och jämställdhet, som är viktiga mål i sig.

Ett anständigt liv för alla

Utvecklingsbiståndet ska ha tydliga och långtgående mål med lättbegripliga minimimål. Målen ska gälla bättre livskvalitet för alla på områden som utbildning, kost och tillgång till rent vatten och ren luft.

Senast 2030 ska alla män, kvinnor och barn ha ett liv som motsvarar eller är bättre än de här minimimålen.

För att nå målen krävs välfungerande partnerskap mellan länder, civilsamhällen och den privata sektorn.

Vad händer nu?

EU vill att alla medlemsländer ska enas om en gemensam strategi senast i höst, då FN håller ett möte för att diskutera dagens utvecklingsmål och planera för framtiden.

Den gemensamma EU-strategin ska också ligga till grund för arbetet med att fastställa mål för hållbar utveckling för alla länder.

Läs mer om EU:s utvecklingsbistånd

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar