Navigacijska pot

Visoki cilji: odprava revščine v svetu - 04/03/2013

Moški, zavit v zastavo EU © EU

Evropska unija je največja donatorka pomoči na svetu, zato se odločno zavzema za opredelitev novih ciljev za odpravo revščine in trajnostni razvoj.

V zadnjem desetletju si je EU prizadevala za izpolnitev ciljev, ki jih je postavila Organizacija združenih narodo Englishespañolfrançais , s katerimi bi do leta 2015 občutno zmanjšali revščino v svetu. Pomagali smo na milijone ljudem in rešili mnogo življenj, vendar je treba storiti še veliko več.

Evropska komisija poziva države članice EU, naj prevzamejo vodilno vlogo pri načrtovanju novih ukrepov za odpravo skrajne revščine po letu 2015.

Predlagala je skupni pristop EU DeutschEnglishfrançais glede tega vprašanja, ki je rezultat obsežnega posvetovanja, v katerega so bili vključeni voditelji držav članic, deležniki in državljani EU.

Prizadevanja za odpravo skrajne revščine je treba povezati s trajnostnim razvojem. To vključuje tudi podporo ukrepom za reševanje težav v zvezi s podnebnimi spremembami, omejenimi viri, okoljsko škodo in družbenimi neenakostmi.

Načrt za razvoj

Načrt po letu 2015 mora zajemati posodobitev obstoječih ciljev ZN in nekatera druga vprašanja, denimo socialno zaščito.

Socialni razvoj ter okoljski ukrepi morajo postati osrednji del strukturnih reform držav v razvoju.

Vključujočega in trajnostnega razvoja pa ni mogoče doseči, ne da bi se lotili vprašanj sodnega varstva, enakosti, pravičnosti, krepitve vloge žensk in enakosti spolov, kar so same po sebi pomembne vrednote.

Dostojno življenje za vse

Cilji razvojne pomoči morajo biti jasni in ambiciozni, pri čemer je treba opredeliti minimalne standarde. Na podlagi teh ciljev si je treba prizadevati za izboljšanje kakovosti življenja za vse, in sicer na različnih področjih, denimo izobraževanje, prehrana ter dostopnost čiste vode in zraka

Življenje vseh ljudi mora biti do leta 2030 primerljivo s temi minimalnimi standardi oziroma morajo živeti bolje.

Za dosego teh ciljev je treba vzpostaviti učinkovita partnerstva med državami članicami, civilno družbo in zasebnim sektorjem.

Kaj sledi

Evropska komisija želi vse države članice prepričati, naj se do jeseni letos dogovorijo o skupnem stališču. Takrat se bodo namreč sestale vse države članice ZN, da bi razpravljale o napredku pri uresničevanju trenutnih razvojnih ciljev do leta 2015 in pripravile načrt za naslednje obdobje.

Skupno stališče EU mora postati del svetovnih prizadevanj za opredelitev ciljev v zvezi s trajnostnim razvojem za vse države.

Več o razvojni pomoči EU

Različica z močnim kontrastom Normalna velikost črk Povečaj črke za 200 odstotkov pošlji prijatelju natisni stran

 

Ste našli želene informacije?

Da Ne

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?

Uporabne povezave