Navigačný riadok

Vysoká méta – koniec chudoby na svete - 04/03/2013

Muž na holej pôde zahalený do vlajky EÚ © EU

EÚ je najväčším poskytovateľom rozvojovej pomoci na svete. Zároveň sa snaží o prijatie nových cieľov OSN zameraných na zníženie počtu ľudí žijúcich pod hranicou chudoby a dosiahnutie udržateľného rozvoja.

Posledné desaťročie sa EÚ usilovala dosiahnuť ciele OSN Englishespañolfrançais zamerané na dramatické zníženie celosvetovej chudoby do roku 2015. Pomohla miliónom ľudí a zachránila veľké množstvo životov, ale to ani zďaleka nestačí.

Komisia vyzýva členské štáty EÚ, aby sa ujali plánovania ďalšej fázy tohto celosvetového úsilia na odstránenie extrémnej chudoby na obdobie po roku 2015.

Preto v tejto oblasti navrhla spoločný prístup EÚ DeutschEnglishfrançais . Pri jeho vypracovaní Komisia využila výsledky rozsiahlej konzultácie, do ktorej sa zapojili lídri EÚ, zainteresovaní odborníci a občania.

Snahy o odstránenie extrémnej chudoby je potrebné spojiť s udržateľným rozvojom. Znamená to, že sa treba viac zamerať na riešenie problémov, akými sú zmena klímy, obmedzené zdroje, škody na životnom prostredí a sociálne nerovnosti.

Stavebné kamene rozvoja

V pláne na obdobie po roku 2015 by sa mali aktualizovať existujúce ciele OSN a upraviť nové problémy, napríklad sociálna ochrana.

Sociálny rozvoj a environmentálne opatrenia by sa mali stať hlavnou súčasťou štrukturálnych reforiem v rozvíjajúcich sa hospodárstvach.

A neexistuje spôsob ako dosiahnuť inkluzívny, udržateľný rozvoj bez toho, aby sme sa zaoberali otázkami spravodlivosti, rovnosti, férovosti a posilnenia postavenia žien a rodovej rovnosti, ktoré predstavujú dôležité hodnoty.

Dôstojný život pre všetkých

Úlohy rozvojovej pomoci by mali byť jasné a ambiciózne s merateľnými minimálnymi cieľmi. Tieto ciele by sa mohli využiť aj na zlepšenie kvality života pre všetkých, nielen pre najchudobnejších, a to v oblastiach ako vzdelávanie, výživa a prístup k čistej vode a vzduchu.

Do roku 2030 by život každého muža, ženy a dieťaťa mal dosahovať aspoň tieto minimálne štandardy.

Dosiahnutie uvedených cieľov sa nezaobíde bez účinných partnerstiev medzi vládami, občianskou spoločnosťou a súkromným sektorom.

Ďalšie kroky

EÚ sa usiluje o to, aby do tohtoročnej jesene získala súhlas vlád členských štátov s jej spoločnou pozíciou. Na jeseň sa totiž uskutoční stretnutie všetkých krajín OSN, na ktorom sa prediskutuje pokrok v plnení súčasných cieľov stanovených do roku 2015 a začne plánovanie nových cieľov pre ďalšiu fázu.

Spoločná pozícia EÚ by sa mala začleniť do celosvetového úsilia o stanovenie cieľov udržateľného rozvoja pre všetky krajiny.

Viac o rozvojovej pomoci EÚ

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy