Ścieżka nawigacji

Ambitny cel – skończyć z ubóstwem na świecie - 04/03/2013

Mężczyzna na pustkowiu okrywający się flagą UE © UE

Jako największy dawca pomocy rozwojowej na świecie, UE przewodzi pracom nad ustanowieniem nowych celów ONZ, które pomogą krajom rozwijającym się osiągnąć zrównoważony rozwój, a ich ludności – wyjść z ubóstwa.

W ciągu ostatnich dziesięciu lat UE dokładała wysiłków, aby osiągnąć cele postawione przez ONZ Englishespañolfrançais , jeśli chodzi o radykalne ograniczenie ubóstwa na świecie do roku 2015. Dzięki temu udało się uratować życie wielu osób, a milionom udzielono pomocy. Sporo jeszcze jednak pozostaje do zrobienia.

Komisja wzywa kraje UE, by wzięły na siebie rolę lidera podczas opracowywania następnego etapu – po roku 2015 – tych globalnych działań służących zlikwidowaniu skrajnego ubóstwa.

Komisja przedstawiła już wspólne podejście UE DeutschEnglishfrançais w tej kwestii, będące efektem szeroko zakrojonych konsultacji z udziałem przywódców UE, zainteresowanych stron i obywateli.

Walce ze skrajnym ubóstwem powinien towarzyszyć zrównoważony rozwój. Oznacza to w praktyce podejmowanie większych wysiłków w takich dziedzinach, jak zmiany klimatu, ograniczone zasoby, zanieczyszczenia środowiska i nierówności społeczne.

Sposób na rozwój

Plan na okres po roku 2015 powinien wiązać się z aktualizacją obecnych celów ONZ i obejmować dziedziny takie jak ochrona socjalna.

Najważniejszymi elementami reform strukturalnych w gospodarkach rozwijających się powinny być rozwój społeczny i działania w dziedzinie środowiska.

Nie da się też osiągnąć zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu bez podejmowania działań w obszarze sprawiedliwości, równości szans, wzmocnienia pozycji kobiet i równości płci – są to wartości ważne same w sobie.

Godne życie dla wszystkich

Cele pomocy rozwojowej powinny być jasne i ambitne, powinny też obejmować wyraźnie sprecyzowane cele minimalne. Wyznacznikiem powinna być poprawa jakości życia całej ludności w obszarach takich jak edukacja, żywienie i dostęp do czystej wody i powietrza.

Do roku 2030 każdy z osobna powinien osiągnąć lub przekroczyć te wyznaczone minimalne standardy.

Aby możliwe było osiągnięcie tych założeń, konieczna jest skuteczna współpraca między rządami, społeczeństwem obywatelskim i sektorem prywatnym.

Kolejne działania

UE pragnie, aby rządy wszystkich państw członkowskich osiągnęły porozumienie w sprawie wspólnego stanowiska najpóźniej jesienią tego roku. Wtedy to przedstawiciele wszystkich krajów ONZ spotkają się, aby omówić postępy w realizacji obecnych celów rozwojowych przewidzianych do roku 2015 oraz zaplanować następny etap działań.

Wspólne stanowisko UE powinno stać się ważnym elementem globalnych wysiłków prowadzących do ustalenia celów w dziedzinie zrównoważonego rozwoju dla wszystkich krajów.

Więcej o pomocy rozwojowej UE

Włącz duży kontrast Ustaw normalny rozmiar czcionki Powiększ rozmiar czcionki o 200% Wyślij tę stronę do znajomego Drukuj

 

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

Tak Nie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?

Przydatne linki