Navigācijas ceļš

Pienācis laiks izbeigt nabadzību visā pasaulē - 04/03/2013

Uz kailas zemes stāv vīrietis, ietinies ES karogā © ES

ES, būdama pasaulē vislielākā palīdzības sniedzēja, mudina pieņemt jaunus ANO mērķus, lai palīdzētu cilvēkiem atbrīvoties no nabadzības tvēriena un sekmētu ilgtspējīgu attīstību.

Pēdējos desmit gadus ES ir daudz darījusi, lai sasniegtu ANO pieņemtos mērķus Englishespañolfrançais , kas līdz 2015. gadam paredz radikāli samazināt nabadzību visā pasaulē. Palīdzību ir saņēmuši miljoniem cilvēku, ir izglābtas daudzas dzīvības, bet darāmā vēl ir pilnas rokas.

Komisija aicina ES dalībvalstis uzņemties iniciatīvu, plānojot galējās nabadzības izskaušanas nākamo posmu, kas sāksies pēc 2015. gada.

Tā galvenajos vilcienos ir formulējusi kopējo ES pieeju DeutschEnglishfrançais , kas galīgo veidolu ieguva plašas apspriešanas procesā, kurā piedalījās ES vadītāji, ieinteresētās aprindas un iedzīvotāji.

Galējas nabadzības izskaušanas centieniem jāiet roku rokā ar ilgtspējīgu attīstību. Tas nozīmē, ka jādara vairāk, lai risinātu klimata pārmaiņu, resursu nepietiekamības, vides apdraudējuma un sociālās nevienlīdzības problēmas.

Attīstības recepte

Plānā, kas paredzēts periodam pēc 2015. gada, jāpārskata pašreizējie ANO mērķi un jāiekļauj tādi jautājumi kā sociālā aizsardzība.

Arī sociālajai attīstībai un vides pasākumiem jāatvēl svarīga vieta jaunattīstības valstu ekonomikas strukturālajās reformās.

Iekļaujošu un ilgtspējīgu attīstību nav iespējams panākt, nerisinot tiesiskuma, vienlīdzības, taisnīgas attieksmes, sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības jautājumus, kas ir svarīgi paši par sevi.

Cilvēka cienīgu dzīvi visiem

Attīstības palīdzības mērķiem jābūt skaidriem un vērienīgiem un jāietver identificējami minimālie rādītāji. Jārauga uzlabot visu cilvēku dzīves kvalitāti tādās jomās kā izglītība, pārtika, tīra gaisa un ūdens pieejamība.

Jāpanāk, lai 2030. gadā ikviens vīrietis, sieviete un bērns dzīvotu atbilstoši šiem pamatstandartiem vai labāk.

Lai to izdarītu, efektīvi jāsadarbojas valdībām, pilsoniskajai sabiedrībai un privātajam sektoram.

Kas notiks turpmāk?

ES vēlas, lai visu dalībvalstu valdības vienotos par kopīgo nostāju līdz šā gada rudenim, kad notiks visu ANO valstu sanāksme, kurā apspriedīs panākumus ceļā uz pašreizējiem 2015. gada attīstības mērķiem un sagatavos plānu nākamajam posmam.

Iecerēts, ka kopējo ES nostāju iestrādās arī globālajos pasākumos, kas paredz noteikt ilgtspējīgas attīstības mērķus visām valstīm.

Vēl par ES attīstības palīdzību

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites