Naršymo kelias

Platūs užmojai – padaryti galą skurdui pasaulyje - 04/03/2013

ES vėliava apsisiautęs vyras plynėje © ES

Būdama svarbiausia pagalbos teikėja pasaulyje, ES vadovauja iniciatyvoms pasiekti, kad Jungtinės Tautos iškeltų naujus tikslus padėti žmonėms įveikti skurdą ir užtikrinti tvarų vystymąsi.

Pastarąjį dešimtmetį ES dėjo pastangas, kad būtų pasiekti Jungtinių Tautų nustatyti tikslai Englishespañolfrançais iki 2015 m. radikaliai sumažinti skurdą pasaulyje. Nors padėta milijonams žmonių ir išgelbėta gyvybių, nuveikti reikia dar daug.

Komisija ragina ES šalis imtis iniciatyvos planuojant tolesnį šių pasaulinių pastangų panaikinti itin didelį skurdą etapą – po 2015 m.

Po plačių konsultacijų su ES lyderiais, suinteresuotosiomis šalimis ir piliečiais ji pristatė bendrą ES požiūrį šiuo klausimu DeutschEnglishfrançais .

Dedant pastangas padaryti galą itin dideliam skurdui tuo pat metu turėtų būti siekiama užtikrinti tvarų vystymąsi. Taigi reikia imtis daugiau veiksmų sprendžiant klimato kaitos, ribotų išteklių, žalos aplinkai ir socialinės nelygybės problemas.

Vystymosi elementai

Laikotarpiui po 2015 m. skirtame plane dabartiniai JT tikslai turėtų būti atnaujinti. Į jį reikėtų įtraukti tokius klausimus kaip socialinė apsauga.

Socialinis vystymasis ir aplinkos priemonės turėtų būti esminė besivystančios ekonomikos šalių struktūrinių reformų dalis.

Tačiau integracinio ir tvaraus vystymosi neįmanoma užtikrinti neišsprendus teisingumo, lygybės, sąžiningumo, didesnių galių suteikimo moterims ir lyčių lygybės klausimų. Be to, tai savaime svarbios vertybės.

Tinkamos gyvenimo sąlygos visiems

Vystomosios paramos tikslai turėtų būti aiškūs ir plataus užmojo, reikėtų nustatyti minimalius siekius. Šiais tikslais taip pat turėtų būti siekiama gerinti visų gyventojų gyvenimo kokybę tokiose srityse kaip švietimas, mityba ir galimybė gauti švaraus vandens bei kvėpuoti švariu oru.

Iki 2030 m. šiuos minimalius standartus atitinkančiomis arba geresnėmis sąlygomis turėtų gyventi visi žmonės.

Kad šie tikslai būtų pasiekti, būtina veiksminga vyriausybių, pilietinės visuomenės ir privačiojo sektoriaus partnerystė.

Tolesni veiksmai

ES siekia, kad visos valstybių narių vyriausybės susitartų dėl jos bendrosios pozicijos iki šių metų rudens. Rudenį visos JT šalys susitiks, kad aptartų pažangą, padarytą siekiant dabartinių 2015 m. vystymosi tikslų, ir planuotų kitą etapą.

Bendroji ES pozicija taip pat turėtų būti matoma pasaulio mastu dedamose pastangose nustatyti tvaraus vystymosi tikslus visoms šalims.

Daugiau apie ES skiriamą vystomąją paramą

Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą Nustatyti įprastinį šrifto dydį  Padidinti šriftą 200 procentų Siųsti šio tinklalapio nuorodą Spausdinti šį tinklalapį

 

Ar radote reikiamą informaciją?

Taip Ne

Kokios informacijos ieškojote?

Turite pasiūlymų?

Naudingos nuorodos