Navigointipolku

Tavoitteena köyhyyden poistaminen maailmasta - 04/03/2013

Karulla maalla seisova mies, joka on kääriytynyt Euroopan lippuun © EC © EU

EU on maailman suurin kehitysavun antaja. Se haluaa uudistaa YK:n kehitystavoitteita köyhyyden vähentämiseksi ja kestävän kehityksen edistämiseksi.

EU:n on viime vuosikymmenen aikana tehnyt merkittäviä tekoja saavuttaakseen YK:n tavoitteet Englishespañolfrançais köyhyyden vähentämiseksi maailmanlaajuisesti vuoteen 2015 mennessä. Miljoonat ihmiset ovat saaneet apua ja monta henkeä on pelastettu, mutta tehtävää on vielä paljon.

Komissio toivoo, että EU-maat alkaisivat johtaa YK:n vuosituhattavoitteiden seuraavan vaiheen (2015–) suunnittelua, jotta äärimmäinen köyhyys saataisiin poistettua.

Komissio peräänkuuluttaa EU:lle näissä kysymyksissä yhteistä toimintalinjaa DeutschEnglishfrançais . Sen toimintakehystä koskevan ehdotuksen perustana on laaja kuulemismenettely, jossa ovat olleet osallisina niin EU-maiden johtajat, sidosryhmät kuin kansalaisetkin.

Äärimmäisen köyhyyden poistamiseen tähtäävien toimien olisi oltava kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisia. On löydettävä ratkaisuja myös ilmastonmuutoksen, hupenevien luonnonvarojen, ympäristöhaittojen ja sosiaalisen epätasa-arvon kaltaisiin ongelmiin.

Kestävää kehitystä

Vuoden 2015 jälkeistä aikaa koskevassa suunnitelmassa olisi päivitettävä YK:n nykyiset tavoitteet ja kiinnitettävä huomiota muun muassa sosiaaliseen suojeluun.

Yhteiskunnallisen kehityksen ja ympäristötoimien olisi oltava keskeisellä sijalla kehittyvien talouksien rakenneuudistuksissa.

Osallistavaa, kestävää kehitystä ei voida saavuttaa, ellei uudistuksissa oteta huomioon oikeus-, tasa-arvo- ja oikeudenmukaisuuskysymyksiä sekä naisten vaikutusmahdollisuuksien lisäämistä ja sukupuolten tasa-arvoa, jotka ovat tärkeitä arvoja jo itsessään.

Ihmisarvoinen elämä kaikille

Kehitysavun tavoitteiden olisi oltava selkeitä ja kunnianhimoisia. Niissä olisi eriteltävä tietyt vähimmäistavoitteet. Pyrkimyksenä olisi oltava kaikkien ihmisten elämänlaadun parantaminen – esimerkiksi koulutuksen, ravitsemuksen, puhtaan veden ja ilman takaaminen jokaiselle.

Tietyn vahvistetun vähimmäistason olisi toteuduttava jokaisen maailman ihmisen kohdalla viimeistään vuonna 2030.

Näiden tavoitteiden saavuttaminen edellyttää tehokasta yhteistyötä hallinnon, kansalaisyhteiskunnan ja yksityissektorin välillä.

Seuraavat vaiheet

EU pyrkii siihen, että jäsenmaat pääsisivät yksimielisyyteen tavoitteita koskevasta EU:n yhteisestä kannasta kuluvan vuoden syksyyn mennessä, jolloin YK-maat kokoontuvat keskustelemaan siitä, miten nykyisten vuoden 2015 kehitystavoitteiden toteuttamisessa on edistytty, ja suunnittelemaan seuraavaa vaihetta.

EU:n yhteisellä kannalla olisi pyrittävä vaikuttamaan myös maailmanlaajuisiin toimiin kestävän kehityksen tavoitteiden asettamiseksi kaikille maille.

EU:n kehitysapu – lisätietoa

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä