Διαδρομή πλοήγησης

Στοχεύοντας ψηλά: τέλος στη φτώχεια σ' όλο τον κόσμο - 04/03/2013

Άνδρας σε άγονη γη, τυλιγμένος με τη σημαία της ΕΕ © EU

Η ΕΕ, ως ο μεγαλύτερος χορηγός βοήθειας σ' όλο τον κόσμο, ηγείται των προσπαθειών να τεθούν νέοι στόχοι από τον ΟΗΕ για εξάλειψη της φτώχειας και διατηρήσιμη ανάπτυξη.

Την τελευταία δεκαετία η ΕΕ κατέβαλε σημαντικές προσπάθειες για να επιτύχει τους στόχους του ΟΗΕ Englishespañolfrançais για δραστική μείωση της φτώχειας παγκοσμίως μέχρι το 2015. Εκατομμύρια άνθρωποι έλαβαν βοήθεια και σώθηκαν ζωές, πρέπει όμως να γίνουν ακόμη πολλά.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί τις χώρες της ΕΕ να αναλάβουν ηγετικό ρόλο στον σχεδιασμό της επόμενης φάσης αυτής της παγκόσμιας προσπάθειας, δηλαδή μετά το 2015, για την εξάλειψη των ακραίων μορφών φτώχειας.

Έχει χαράξει μια κοινή ευρωπαϊκή προσέγγιση DeutschEnglishfrançais στο θέμα αυτό, η οποία υπήρξε αποτέλεσμα ευρείας διαδικασίας διαβούλευσης με τη συμμετοχή των ηγετών της ΕΕ, των ενδιαφερομένων φορέων και των πολιτών.

Οι προσπάθειες για τον τερματισμό της εξαθλίωσης πρέπει να συνδυαστούν με ανάπτυξη που θα είναι διατηρήσιμη. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να γίνουν περισσότερα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της κλιματικής αλλαγής, των περιορισμένων πόρων, της καταστροφής του περιβάλλοντος και των κοινωνικών ανισοτήτων.

Συνιστώσες της ανάπτυξης

Το σχέδιο για την περίοδο μετά το 2015 πρέπει να επαναπροσδιορίζει τους στόχους του ΟΗΕ και να καλύπτει θέματα όπως η κοινωνική προστασία.

Η κοινωνική ανάπτυξη και τα μέτρα για το περιβάλλον πρέπει να βρίσκονται στον πυρήνα των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στις αναπτυσσόμενες οικονομίες.

Και δεν υπάρχει άλλος τρόπος να επιτύχουμε μια διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη από το να αντιμετωπίσουμε τα ζητήματα που έχουν σχέση με τη δικαιοσύνη, την ισότητα, τη χειραφέτηση των γυναικών και την ισότητα των φύλων, ζητήματα που αποτελούν από μόνα τους σημαντικές αξίες.

Μια αξιοπρεπής ζωή για όλους

Η αναπτυξιακή βοήθεια πρέπει να στοχεύει ψηλά με ξεκάθαρο τρόπο, θέτοντας ελάχιστους και εξακριβώσιμους στόχους. Οι στόχοι αυτοί πρέπει επίσης να επιδιώκουν μια καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους, σε τομείς όπως η εκπαίδευση, η διατροφή και η πρόσβαση σε καθαρό νερό και αέρα.

Το επίπεδο ζωής κάθε άνδρα, γυναίκας και παιδιού πρέπει, μέχρι το 2030, να ανταποκρίνεται, ή και να υπερβαίνει, τις ελάχιστες αυτές απαιτήσεις.

Για την επίτευξη των στόχων αυτών απαραίτητη είναι η σύναψη αποτελεσματικών εταιρικών σχέσεων μεταξύ των κυβερνήσεων, της κοινωνίας των πολιτών και του ιδιωτικού τομέα.

Επόμενα βήματα

Η ΕΕ επιδιώκει να συμφωνήσουν όλες οι κυβερνήσεις των κρατών μελών με την κοινή θέση της μέχρι το φθινόπωρο αυτής της χρονιάς, όταν όλες οι χώρες του ΟΗΕ θα συνέλθουν για να συζητήσουν την πρόοδο των σημερινών αναπτυξιακών στόχων για το 2015 και να σχεδιάσουν την επόμενη φάση.

Η κοινή θέση της ΕΕ θα πρέπει επίσης να ενσωματωθεί στις παγκόσμιες προσπάθειες για τον καθορισμό στόχων διατηρήσιμης ανάπτυξης για όλες τις χώρες.

Περισσότερα για την αναπτυξιακή βοήθεια της ΕΕ

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι