Sti

Store ambitioner – slut med fattigdommen i verden - 04/03/2013

Mand, der står på bar jord og bruger EU-flaget som kappe © EU

Som verdens største bistandsdonor fører EU an i arbejdet med at sætte nye FN-målsætninger for at få mennesker ud af fattigdom og skabe bæredygtig vækst.

I det sidste tiår har EU arbejdet for at nå de mål, FN har sat Englishespañolfrançais om en drastisk reduktion af fattigdommen i verden senest i 2015. Millioner er blevet hjulpet, og der er reddet mange liv, men der venter stadig et stort stykke arbejde.

Kommissionen opfordrer EU-landene til at føre an i planlægningen af næste fase i denne globale kamp mod ekstrem fattigdom efter 2015.

Den har skitseret en fælles EU-tilgang DeutschEnglishfrançais til spørgsmålet – et resultat af en omfattende høringsproces med EU's ledere, interessenter og borgere.

Arbejdet med at fjerne den ekstreme fattigdom bør kobles sammen med bæredygtig udvikling. Det betyder, at der skal gøres mere ved problemer som klimaforandringer, ressourceknaphed, skader på miljøet og social ulighed.

Opskriften på udvikling

En plan for tiden efter 2015 bør indeholde opdateringer af de nuværende FN-mål og bl.a. omfatte social beskyttelse.

Social udvikling og miljøtiltag bør stå centralt i strukturreformerne i udviklingslandene.

Og det er umuligt at få inklusiv og bæredygtig udvikling uden samtidig at arbejde for retfærdighed, lighed, rimelighed, styrkelse af kvinders indflydelse og lighed mellem kønnene. Det er vigtige mål i sig selv.

Et værdigt liv for alle

Målene for udviklingsbistanden bør være klare og ambitiøse og indeholde tydelige mindstemål. Disse målsætninger bør også handle om at skabe et bedre liv for alle inden for f.eks. uddannelse, ernæring samt adgang til rent vand og luft.

Senest i 2030 bør alle mænd, kvinder og børn bør have et liv, der opfylder eller ligger over disse mindstestandarder.

Det er nødvendigt med effektive partnerskaber mellem regeringer, civilsamfund og den private sektor, hvis målene skal nås.

Næste skridt

EU håber at få alle EU-landenes regeringer til at tilslutte sig den fælles holdning senest til efteråret, når alle FN-landene mødes for at drøfte, hvordan det er gået med de nuværende udviklingsmål for 2015 og planlægge næste fase.

EU's fælles holdning bør også indgå i det globale arbejde for at opstille mål for bæredygtig udvikling for alle lande.

Mere om EU's udviklingsstøtte

Vælg høj kontrast Normal skriftstørrelse Forstør skrift med 200 procent send til en ven udskriv siden

 

Fandt du det, du søgte?

Ja Nej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?

Nyttige links