Cesta

EU chce skoncovat s chudobou ve světě - 04/03/2013

Muž stojící na vyprahlé zemi je zahalen do vlajky EU © EU

Evropská unie je největším poskytovatelem rozvojové pomoci na světě. Proto také stojí v čele úsilí, z něhož mají vzejít nové cíle OSN, jež mají přispět k odstranění chudoby a zajištění udržitelného rozvoje.

V posledních deseti letech pracovala EU na plnění cílů OSN Englishespañolfrançais týkajících se výrazného snížení chudoby ve světě do roku 2015. Milionům lidí se dostalo pomoci a u některých se dokonce podařilo zachránit život. Zbývá však ještě mnoho práce.

Komise proto vyzývá země EU, aby se ujaly vedení a naplánovaly, jak postupovat v další fázi tohoto celosvětového úsilí k odstranění extrémní chudoby – tedy po roce 2015.

Za tím účelem nastínila společný přístup EU DeutschEnglishfrançais k této otázce, který je výsledkem rozsáhlých konzultací s vedoucími představiteli zemí Unie, zainteresovanými subjekty a občany.

Úsilí směřující k vymýcení extrémní chudoby by mělo být spojeno se snahou zajistit udržitelný rozvoj. To znamená, že je třeba lépe řešit problémy spojené se změnou klimatu, omezenými přírodními zdroji, škodami na životním prostředí a sociálními nerovnostmi.

Jak nejlépe zajistit udržitelný rozvoj

Plán týkající se období po roce 2015 by měl aktualizovat stávající cíle OSN a zahrnovat takové otázky, jako je třeba sociální ochrana.

Sociální rozvoj a opatření v oblasti životního prostředí by měly být neoddělitelnou součástí strukturálních reforem v rozvojových ekonomikách.

Udržitelného rozvoje podporujícího sociální začleňování nelze rovněž dosáhnout bez toho, aniž bychom se zabývali otázkami spravedlnosti, rovnosti mužů a žen a posilování úlohy žen – to jsou důležité hodnoty samy o sobě.

Důstojný život pro všechny

Plány rozvojové pomoci by měly být jasné a ambiciózní a měly by stanovovat identifikovatelné minimální cíle. Měly by rovněž usilovat o zlepšení kvality života všech i v takových oblastech, jako jsou např. vzdělávání, výživa a přístup k čisté vodě a neznečištěnému ovzduší.

Do roku 2030 by životní úroveň všech měla být stejná nebo vyšší než tyto minimální standardy.

K dosažení těchto cílů je nezbytné účinné partnerství mezi vládami, občanskou společností a soukromým sektorem.

Další kroky

Na podzim tohoto roku budou všechny země OSN jednat o pokroku, kterého se dosáhlo ohledně současných rozvojových cílů a o plánu pro další fázi po roce 2015. EU pro chce, aby se do té doby všechny členské státy dohodly na společném postoji.

Ten by měl být součástí celosvětového úsilí, ze kterého vzejdou cíle týkající se udržitelného rozvoje ve všech zemích.

Další informace týkající se rozvojové pomoci EU

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy