Навигационна пътека

Амбициозна цел – край на бедността по света - 04/03/2013

Стоящ на земята мъж, използващ знамето на ЕС като наметало © ЕС

Като най-голям донор на помощи в света, ЕС е начело на усилията за определяне на нови цели на ООН за избавяне на хората от бедност и постигане на устойчиво развитие.

През последното десетилетие ЕС работи за постигане на целите, определени от ООН Englishespañolfrançais , за силно намаляване на бедността по света до 2015 г. Оказана бе помощ на милиони хора и милиони животи бяха спасени, но предстои още много работа.

Комисията призовава страните от ЕС да играят водеща роля в планирането на следващата фаза – след 2015 г. – на глобалните усилия за премахване на крайната бедност.

Тя очерта общ подход на ЕС DeutschEnglishfrançais по този въпрос – резултат от широки консултации с участието на лидери на ЕС, заинтересовани лица и граждани.

Усилията за изкореняване на крайната бедност трябва да са съчетани с устойчиво развитие. Това означава да се направи повече за справяне с проблеми като изменението на климата, оскъдните ресурси, нанасяните на околната среда щети и социалното неравенство.

„Съставки“ на развитието

В плана за периода след 2015 г. трябва да се актуализират целите на ООН и да бъдат обхванати въпроси като социалната закрила.

Социалното развитие и мерките в областта на околната среда трябва да са основна част от структурните реформи на развиващите се икономики.

Невъзможно е да бъде постигнато приобщаващо, устойчиво развитие без да решим въпроси като правосъдие, равенство, почтеност, даване права на жените и равенство между половете, които сами по себе си са важни ценности.

Достоен живот за всички

Целите на помощта за развитие трябва да бъдат ясни и амбициозни, определящи конкретни минимални изисквания. Тези цели трябва също така да включват подобряване на качеството на живот на всички хора в области като образование, хранене, достъп до чиста вода и чист въздух.

До 2030 г. стандартът на живот на всички хора трябва да е достигнал равнището на тези минимални изисквания или да го надвишава.

За постигане на тези цели е нужно ефективно партньорство между правителствата, гражданското общество и частния сектор.

Следващи стъпки

ЕС очаква правителствата на страните членки да се споразумеят по общата му позиция до есента на тази година, когато всички държави от ООН ще обсъждат на среща напредъка по отношение на настоящите цели за развитие (до 2015 г.) и ще планират следващата фаза.

Общата позиция на ЕС трябва също така да стане част от световните усилия за определяне на цели за устойчиво развитие на всички страни.

Още за помощта на ЕС за развитие

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?

Полезни връзки