Sökväg

Nya EU-länder i sikte - 11/10/2012

Pussel som visar ringen med EU-stjärnor © EU

Kommissionen presenterar 2012 års utvidgningsstrategi och rapporterar om kandidatländernas och de potentiella kandidaternas framsteg.

EU och de 27 medlemsländerna vill gärna att fler länder blir EU-medlemmar och bidrar till att stärka Europas säkerhet, fred, välstånd och internationella inflytande.

2012 års utvidgningspaket DeutschEnglishfrançais omfattar länderna på Västra Balkan, Island och Turkiet. Det innehåller en lägesanalys och beskriver vilka reformer länderna måste genomföra för att få gå med i EU.

Den årliga uppföljningen ser till att länderna blir medlemmar först när de har uppfyllt alla de krav som har angetts i detalj.

Det gäller bland annat bättre politiskt deltagande, rättsväsende, offentlig förvaltning, yttrandefrihet, villkor för socialt utestängda grupper och ekonomisk stabilitet.

Kommissionen föreslår också att den ska hjälpa potentiella kandidatländer att uppfylla anslutningsvillkoren i ett tidigare skede.

Läget för de olika länderna

EU skrev under ett anslutningsfördrag med Kroatien i december 2011. Landet är på god väg att uppfylla de återstående villkoren och väntas gå med i EU den 1 juli 2013.

EU-länderna fortsätter att stärka sina band med Island, bland annat när det gäller förnybar energi och klimatinsatser. Anslutningsförhandlingarna går också framåt.

Turkiet måste göra mer för att uppfylla kraven på politiska och grundläggande rättigheter, bland annat yttrandefrihet. Landet måste också förbättra sina relationer med Cypern.

F.d. jugoslaviska republiken Makedonien väntar på att EU-länderna ska ta ställning till kommissionens rekommendation om att inleda medlemskapsförhandlingar.

Albanien bör få status som kandidatland när landet har genomfört nödvändiga reformer.

Bosnien och Hercegovina har endast gjort små framsteg med att uppfylla de första villkoren.

Anslutningsförhandlingar har inletts med Montenegro, och Serbien erkänns nu som kandidatland. Det visar att EU fullgör sina åtaganden när länderna väl har genomfört sina reformer.

Förhandlingar med Kosovo (enligt FN-resolution 1244/99) om ett avtal om handel och ekonomiskt stöd kan inledas så snart landet uppfyller nödvändiga krav.

Vad händer nu?

EU-länderna ska ta ställning till rekommendationerna vid sitt möte i december 2012 och besluta om hur varje land ska gå vidare mot EU-medlemskap. Kommissionen fortsätter under tiden att hjälpa länderna med de nödvändiga reformerna.

Läs mer om utvidgningen English (en)

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar