Navigacijska pot

Širitev EU – naslednji koraki - 11/10/2012

Sestavljanka prikazuje simbol EU – krog zvezd © EU

Strategija širitve EU za leto 2012 ter poročila o napredku Hrvaške, Islandije, Turčije, Makedonije, Albanije, Bosne in Hercegovine, Črne gore, Srbije in Kosova na poti v Evropsko unijo.

Evropska unija in njenih 27 držav članic si še naprej prizadevajo razširiti povezavo ter okrepiti mir, varnost, blaginjo celine in njeno mednarodno vlogo.

V poročilu o širitveni strategiji 2012 DeutschEnglishfrançais za države Zahodnega Balkana, Islandijo in Turčijo je Evropska komisija ocenila doseženi napredek in izpostavila reforme, ki jih morajo te države izvesti pred pristopom.

Letni postopek spremljanja zagotavlja, da se države kandidatke sprejmejo šele, ko izpolnijo vse natančno opredeljene zahteve, ki jih za pridružitev povezavi postavlja EU.

Med drugim morajo izpolnjevati zahteve glede političnega udejstvovanja, vladavine prava, javne uprave, svobode izražanja, pogojev za socialno izključene skupine in gospodarske stabilnosti.

Komisija letos tudi predlaga potencialnim državam kandidatkam pomoč pri izpolnjevanju glavnih pogojev pristopa v procesu širitve.

Stanje

EU je decembra 2011 podpisala pristopno pogodbo s Hrvaško, ki naj bi se EU priključila 1. julija 2013. Do takrat naj bi v skladu z dogovorom izpolnila vse preostale pogoje.

EU še naprej utrjuje vezi z Islandijo, tudi na področjih obnovljivih virov energije in podnebnih sprememb. Pristopna pogajanja dobro napredujejo.

Turčija mora izboljšati uveljavljanje političnih in temeljnih pravic, vključno s pravico do svobodnega izražanja. Prizadevati si mora tudi za izboljšanje odnosov s Ciprom.

Makedonija še čaka na odločitev držav članic v zvezi s priporočilom Komisije za začetek pristopnih pogajanj.

Albanija bo dobila status države kandidatke, ko bo izvedla ključne reforme.

Bosna in Hercegovina je dosegla omejen napredek pri izpolnjevanju pogojev EU.

Evropska unija je začela pristopna pogajanja s Črno goro, Srbiji pa je podelila status države kandidatke. EU je s tem pokazala, da drži svoje obljube, če države izpolnijo svojo nalogo.

Pogajanja s Kosovom (v okviru Resolucije VS Združenih narodov 1244/99) glede dogovora o trgovini in finančni pomoči se bodo začela, ko bo država izpolnila glavne zahteve.

Kaj sledi

Države članice bodo na decembrskem zasedanju proučile priporočila in za vsako državo posebej sprejele odločitev glede nadaljnjega približevanja Uniji. Komisija bo medtem državam še naprej pomagala pri izvajanju potrebnih reform.

Več o širitvi EU English (en)

Različica z močnim kontrastom Normalna velikost črk Povečaj črke za 200 odstotkov pošlji prijatelju natisni stran

 

Ste našli želene informacije?

Da Ne

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?

Uporabne povezave