Navigačný riadok

Rozšírenie EÚ – ďalšie kroky - 11/10/2012

Puzzle s motívom kruhu hviezd EÚ © EÚ

Správa o stratégii rozširovania pre rok 2012 a hodnotenie pokroku pri plnení podmienok členstva zo strany Chorvátska, Islandu, Turecka, bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko, Albánska, Bosny a Hercegoviny, Čiernej Hory, Srbska a Kosova.

EÚ a jej 27 členských štátov naďalej podporujú rozširovanie EÚ, ktoré prispieva k upevneniu mieru, bezpečnosti a prosperity na našom kontinente a posilňuje vplyv Európy na medzinárodnej scéne.

Správa o stratégii rozširovania za rok 2012 DeutschEnglishfrançais , ktorá sa týka západného Balkánu, Islandu a Turecku, hodnotí pokrok daných krajín a navrhuje reformy, ktoré ešte musia prijať v záujme plného členstva v EÚ.

Každoročný monitorovací proces má zabezpečiť, aby boli krajiny uchádzajúce sa o členstvo prijaté do EÚ iba po splnení detailne definovaných požiadaviek.

Ide napríklad o zlepšenie účasti na politickom živote, právne normy, fungovanie verejnej správy, hospodársku stabilitu, uplatňovanie slobody slova a podmienky týkajúce sa sociálne vylúčených skupín.

Tento rok Komisia taktiež navrhuje podporiť potenciálne kandidátske krajiny pri plnení kľúčových podmienok členstva v skoršej fáze procesu rozširovania.

Súčasný stav

EÚ podpísala Zmluvu o pristúpení s Chorvátskom v decembri 2011. Očakáva sa, že krajina splní zostávajúce podmienky a do EÚ vstúpi 1. júla 2013.

EÚ pokračuje v upevňovaní svojich vzťahov s Islandom v mnohých oblastiach (využívanie obnoviteľnej energie, boj proti zmene klímy atď). Prístupové rokovania úspešné napredujú.

Turecko by malo vyvinúť väčšie úsilie na splnenie požiadaviek týkajúcich sa politických a základných práv, vrátane slobody prejavu. Medzi ďalšie priority patrí zlepšenie vzťahov s Cyperskou republikou.

Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko čaká na rozhodnutie vlád EÚ týkajúce sa odporučenia Komisie na začatie rokovaní o členstve.

Albánsku by sa mal po dokončení kľúčových reforiem udeliť status kandidátskej krajiny.

Bosna a Hercegovina dosiahla obmedzený pokrok pri plnení počiatočných podmienok EÚ.

S Čiernou Horou sa začali prístupové rokovania. Srbsko získalo status kandidátskej krajiny, čo dokazuje, že ak uchádzač o členstvo príjme potrebné reformy, EÚ splní svoje záväzky.

Rokovania s Kosovom (podľa rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN 1244/99) o dohode týkajúcej sa obchodu a finančnej pomoci sa môžu začať po tom, čo krajina splní kľúčové požiadavky.

Ďalšie kroky

Vlády členských štátov EÚ zohľadnia odporúčania na svojom stretnutí v decembri 2012 a prijmú rozhodnutia o krajinách uchádzajúcich sa o členstvo. Komisia bude medzitým ďalej pomáhať kandidátskym a potenciálnym kandidátskym krajinám pri uskutočňovaní potrebných reforiem.

Viac o rozširovaní EÚ Deutsch (de) English (en) français (fr)

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy