Ścieżka nawigacji

Rozszerzenie UE – kolejne kroki - 11/10/2012

Puzzle z symbolem UE (okrąg z gwiazdami) © EU

Opublikowano sprawozdanie na temat strategii dotyczącej rozszerzenia UE w 2012 r. Dokument ten zawiera ocenę postępów w przygotowaniach do członkostwa w UE takich krajów jak Chorwacja, Islandia, Turcja, Była Jugosławiańska Republika Macedonii, Albania, Bośnia i Hercegowina, Serbia i Kosowo.

UE i jej 27 państw członkowskich podtrzymują wolę powiększania unii europejskiej o inne kraje, przyczyniając się w ten sposób do umocnienia pokoju umocnienia pokoju, bezpieczeństwa i dobrobytu na kontynencie oraz zwiększenie siły oddziaływania ue na arenie międzynarodowej.

W sprawozdaniu na temat strategii rozszerzenia na 2012 r. DeutschEnglishfrançais obejmującym Bałkany Zachodnie, Islandię i Turcję przedstawiono ocenę postępów oraz omówiono reformy, które kraje te muszą przeprowadzić, aby przystąpić do UE.

Doroczny proces monitorowania stanowi gwarancję, że kraje aspirujące do członkostwa zostaną przyjęte do UE tylko wtedy, gdy spełnią wszystkie, szczegółowo wymienione wymagania.

Obejmują one zwiększenie udziału społeczeństwa w życiu politycznym, podwyższenie standardów prawnych, poprawę funkcjonowania administracji publicznej, zapewnienie wolności wypowiedzi, poprawę warunków życia społeczności wykluczonych ze społeczeństwa oraz stabilizację gospodarczą.

W tym roku Komisja zaproponowała potencjalnym krajom kandydującym pomoc w spełnieniu najważniejszych warunków akcesji już na wczesnym etapie procesu rozszerzenia.

Aktualna sytuacja

UE podpisała traktat akcesyjny z Chorwacją w grudniu 2011 r. Przystąpienie tego kraju do UE planowane jest na 1 lipca 2013 r. Zgodnie z zawartymi umowami Chorwacja w dalszym ciągu wdraża reformy prowadzące do spełnienia pozostałych warunków.

UE w dalszym ciągu zacieśnia swoje więzy z Islandią, w tym w dziedzinie energii odnawialnych i zmiany klimatu. Negocjacje akcesyjne zmierzają w dobrym kierunku.

Turcja musi włożyć więcej wysiłku w spełnienie wymogów politycznych i dotyczących praw podstawowych, włącznie z prawem do swobody wypowiedzi. Pozostałe zobowiązania w dalszym ciągu pozostają priorytetowe, tak jak polepszenie stosunków z Republiką Cypryjską.

Była Jugosłowiańska Republika Macedonii oczekuje na decyzję rządów państw członkowskich UE w sprawie zalecenia Komisji na temat otwarcia rozmów dotyczących członkostwa.

Albania powinna uzyskać status kraju kandydującego, gdy doprowadzi do końca najważniejsze reformy.

Bośnia i Hercegowina poczyniły ograniczone postępy na drodze do spełnienia wstępnych warunków UE.

Rozpoczęto negocjacje akcesyjne z Czarnogórą, zaś Serbii przyznano status kraju kandydującego, co dowodzi, że z chwilą przeprowadzenia reform, UE wywiąże się ze swoich zobowiązań.

Negocjacje z Kosowem (zgodnie z rezolucją nr 1244 Rady Bezpieczeństwa ONZ) dotyczące umowy o wymianie handlowej i pomocy finansowej mogłyby się rozpocząć, gdy kraj ten zacznie spełniać najważniejsze wymagania.

Kolejne etapy

Przedstawiciele rządów państw członkowskich UE omówią przedstawione im zalecenia podczas posiedzenia w grudniu br. i podejmą decyzję co do sytuacji każdego z krajów. W międzyczasie Komisja w dalszym ciągu będzie je wspierać w realizacji niezbędnych reform.

Więcej na temat rozszerzenia UE English (en)

Włącz duży kontrast Ustaw normalny rozmiar czcionki Powiększ rozmiar czcionki o 200% Wyślij tę stronę do znajomego Drukuj

 

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

Tak Nie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?

Przydatne linki