Kruimelpad

Uitbreiding van de EU: volgende stappen - 11/10/2012

Puzzel met daarop de EU-sterren in cirkel © EU

Het verslag voor 2012 over de uitbreiding van de EU is verschenen. Daarin is geanalyseerd welke vooruitgang Kroatië, IJsland, Turkije, Macedonië, Albanië, Bosnië en Herzegovina, Montenegro, Servië en Kosovo hebben gemaakt op weg naar het EU-lidsmaatschap.

De EU en haar 27 lidstaten streven nog steeds naar uitbreiding van de Unie met nieuwe lidstaten. Dat is goed voor de vrede, veiligheid, welvaart en internationale aspiraties van Europa.

Het Verslag voor 2012 over de uitbreidingsstrategie DeutschEnglishfrançais , dat berekking heeft op de westelijke Balkan, IJsland en Turkije, maakt de balans op van de vooruitgang en van de hervormingen die deze landen nog moeten doorvoeren voordat zij lid kunnen worden.

Dit jaarlijkse vooruitgangsverslag zorgt ervoor dat aspirant-lidstaten pas kunnen toetreden zodra aan alle, uitvoerig omschreven eisen is voldaan.

Er zijn bijvoorbeeld nog verbeteringen nodig op het gebied van politieke deelname, rechtsorde, bestuur, vrijheid van meningsuiting, positie van achterstandsgroepen en minderheden, en economische stabiliteit.

Dit jaar stelt de Commissie voor om potentiële kandidaat-lidstaten te helpen al eerder in het toetredingsproces aan de belangrijkste toetredingsvoorwaarden te voldoen.

Stand van zaken

De EU heeft in december 2011 het Toetredingsverdrag met Kroatië ondertekend. Het is de bedoeling dat Kroatië op 1 juli 2013 toetreedt en het ziet er nog steeds naar uit dat het land dan aan alle voorwaarden zal hebben voldaan.

De EU blijft de banden met IJsland aanhalen, onder meer op het gebied van duurzame energie en klimaatverandering. De toetredingsonderhandelingen vorderen goed.

Turkije moet nog meer doen om de situatie ten aanzien van politieke en grondrechten, bijvoorbeeld de vrijheid van meningsuiting, te verbeteren. Ook andere eisen staan hoog op de lijst van prioriteiten, zoals betere betrekkingen met de Republiek Cyprus.

Wat Macedonië betreft, gaan de EU-regeringen een besluit nemen over een aanbeveling van de Commssie om de toetredingsonderhandelingen te starten.

Albanië komt in aanmerking voor de status van kandidaat-lidstaat, zodra het land een aantal belangrijke hervormingen heeft doorgevoerd.

Bosnië en Herzegovina hebben beperkte vooruitgang geboekt bij het doorvoeren van de hervormingen die nodig zijn om aan de eerste eisen van de EU te voldoen.

Met Montenegro zijn toetredingsbesprekingen begonnen en Servië is nu officieel kandidaat-lidstaat. Dat bewijst eens te meer dat als een land de nodige hervormingen doorvoert, de EU haar beloften nakomt.

De onderhandelingen met Kosovo over een akkoord over handel en financiële hulp kunnen beginnen zodra het land aan enkele belangrijke voorwaarden voldoet.

Volgende stappen

De EU-regeringen zullen de aanbevelingen behandelen op hun vergadering van december 2012. Per land zullen zij besluiten of het EU-lidmaatschap dichterbij is gekomen. Intussen blijft de Commissie de betrokken landen helpen met het doorvoeren van de noodzakelijke hervormingen.

Meer over de uitbreiding van de EU Deutsch (de) English (en) français (fr)

Zwarte achtergrond Normale tekstgrootte Tekstgrootte 200% Stuur naar een vriend Pagina afdrukken

 

Gevonden wat u zocht?

Ja Nee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?

Nuttige links