Mogħdija tan-navigazzjoni

L-espansjoni tal-UE – il-passi li jmiss - 11/10/2012

Jigsaw puzzle turi ċirku ta' stilel tal-UE © EU

L-istrateġija tat-tkabbir 2012 u l-valutazzjonijiet tal-progress lejn is-sħubija mal-UE tal-Kroazja, l-Islanda, it-Turkija, dik li kienet ir-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja, l-Albanija, il-Bosnja-Ħerżegovina, il-Montenegro, is-Serbja u l-Kosovo.

L-UE u s-27 pajjiż membru tagħha jibqgħu impenjati li jwessgħu s-sħubija tal-UE, u tal-kontinent u b'hekk isaħħu l-paċi, is-sigurtà, il-prosperità u l-qawwa internazzjonali.

Ir-rapport tal-2012 dwar l-istrateġija tat-tkabbir DeutschEnglishfrançais , li jkopri l-Balkani tal-Punent, l-Islanda u t-Turkija, jivvaluta l-progress u jagħti ħarsa lejn ir-riformi li dawn il-pajjiżi għandhom jagħmlu biex jissieħbu fl-UE.

Il-proċess ta' sorveljanza annwali jiżgura li l-pajjiżi aspiranti ma jidħlux qabel ma jkunu leħqu r-rekwiżiti kollha, li ġew spjegati fid-dettall.

Dawn jinkludu it-titjib tal-parteċipazzjoni politika, tal-istandards legali, tal-amministrazzjoni pubblika, tal-libertà tal-espressjoni u tal-kundizzjonijiet għal gruppi esklużi mis-soċjetà u tal-istabilità ekonomika.

Din is-sena, il-Kummissjoni qed tipproponi wkoll li tgħin pajjiżi kandidati potenzjali jilħqu l-kundizzjonijiet għall-adeżjoni iktar kmieni fil-proċess tat-tkabbir.

Il-qagħda bħalissa

L-UE ffirmat Trattat ta’ adeżjoni mal-Kroazja f'Diċembru 2011. Il-pajjiż huwa mistenni jissieħeb mal-UE fl-1 ta' Lulju 2013 u għadu fit-triq it-tajba sabiex jissodisfa l-kundizzjonijiet li fadal sa dak iż-żmien kif miftiehem.

L-UE tkompli ssaħħaħ ir-rabtiet tagħha mal-Islanda, inkluż fl-oqsma tal-enerġija rinnovabbli u t-tibdil fil-klima. In-negozjati għall-adeżjoni sejrin tajjeb.

It-Turkija teħtieġ tagħmel iżjed sforzi biex tissodisfa r-rekwiżiti politiċi u d-drittijiet fundamentali, inklużi dawk dwar il-libertà tal-espressjoni. Obbligi oħra jibqgħu prijorità, bħar-relazzjonijiet imtejba mar-Repubblika ta' Ċipru.

Dik li qabel kienet ir-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja qed tistenna deċiżjoni mill-gvernijiet tal-UE dwar rakomandazzjoni tal-Kummissjoni biex jibdew taħdidiet tas-sħubija.

L-Albanija għandha tingħata l-istatus ta’ pajjiż kandidat meta l-pajjiż ilesti riformi ewlenin.

Il-Bożnja u Ħerzegovina għamlet progress limitat biex jintlaħqu kundizzjonijiet inizjali tal-UE.

Tnedew negozjati dwar l-adeżjoni mal-Montenegro u s-Serbja issa hija rikonoxxuta bħala pajjiż kandidat. Dan juri li ladarba jsiru r-riformi, l-UE iżżomm kelmitha.

In-negozjati mal-Kosovo (skont ir-Riżoluzzjoni tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU 1244/99) fuq il-kummerċ u assistenza finanzjarja il-ftehim jista' jibda ladarba il-pajjiż jissodisfa r-rekwiżiti ewlenin.

Il-passi li jmiss

Il-gvernijiet tal-UE se jikkunsidraw ir-rakkomandazzjonijiet fil-laqgħa tagħhom ta' Diċembru 2012 u jieħdu d-deċiżjonijiet dwar kull pajjiż lejn is-sħubija. Sadanittant, il-Kummissjoni se tkompli tgħin lill-pajjiżi jagħmlu r-riformi meħtieġa.

Aktar tagħrif dwar it-tkabbir tal-UE Deutsch (de) English (en) français (fr)

Agħżel kuluri li jikkuntrastaw Ara l-paġna fid-daqs normali tagħha Kabbar id-daqs b'200 fil-mija Ibgħat din il-paġna lil sħabek Stampa din il-paġna

 

Sibt l-informazzjoni li kont qed tfittex?

Iva LE

X'kont qed tfittex?

Għandek xi suġġerimenti?

Links utli