Navigācijas ceļš

ES paplašināšanās nākotne - 11/10/2012

Puzle, kurā redzams ES zvaigznīšu aplis © EU

Publicēts 2012. gada ziņojums par paplašināšanās stratēģiju, kurā izvērtēti panākumi, ko ceļā uz dalību ES guvušas Horvātija, Islande, Turcija, Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika, Albānija, Bosnija un Hercegovina, Melnkalne, Serbija un Kosova.

ES un tās 27 dalībvalstis joprojām ir apņēmušās turpināt ES paplašināšanos, tādējādi visā kontinentā veicinot mieru, drošību, labklājību un bloka lielāku ietekmi pasaulē.

2012. gada ziņojumā par paplašināšanās stratēģiju DeutschEnglishfrançais (tas attiecas uz Rietumbalkānu valstīm, Islandi un Turciju) ir novērtēti šo valstu gūtie panākumi un izklāstīts, kādas reformas šīm valstīm būtu jāveic, lai varētu pievienoties ES.

Ar ikgadējās novērošanas procedūras palīdzību tiek panākts, ka valstīm, kas izteikušas vēlēšanos iestāties ES, šādu iespēju dod tikai tad, ja tās izpildījušas visas prasības, ko ES ir izklāstījusi detalizēti.

Daži šādu prasību piemēri — panākt sabiedrības lielāku līdzdalību politiskajā dzīvē, tiesiskuma standartu ievērošanu, uzlabot valsts pārvaldi, nodrošināt izteikšanās brīvību, uzlabot sociāli atstumtu grupu stāvokli un panākt lielāku tautsaimniecības stabilitāti.

Šogad Komisija potenciālajām kandidātvalstīm arī piedāvājas palīdzēt svarīgāko noteikumu izpildē agrīnākā paplašināšanās posmā.

Pašreizējais stāvoklis

ES parakstīja pievienošanās līgumu ar Horvātiju 2011. gada decembrī. Gaidāms, ka šī valsts Eiropas Savienībai pievienosies 2013. gada 1. jūlijā, ja tā izpildīs vēl atlikušās prasības, par ko panākta vienošanās.

ES turpina veidot ciešākas saites ar Islandi, tostarp tādās jomās kā atjaunīgā enerģija un klimata pārmaiņas. Pievienošanās sarunas norit bez sarežģījumiem.

Turcijai ir jādara vairāk, lai šī valsts atbilstu politiskiem un pamattiesību kritērijiem, tostarp jāvairo izteikšanās brīvība. Svarīgi ir arī pārējie priekšnoteikumi, piemēram, Turcijai ir jāuzlabo attiecības ar Kipras Republiku.

Bijušajai Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikai vēl jāgaida ES dalībvalstu valdību lēmums par Komisijas ieteikumu ar šo valsti sākt pievienošanās sarunas.

Albānijai piešķirs kandidātvalsts statusu, kad šī valsts veiks svarīgas reformas.

Bosnija un Hercegovina ir guvušas zināmus panākumus ES sākotnējo noteikumu izpildē.

Ar Melnkalni ir sāktas pievienošanās sarunas. Savukārt Serbija tagad ir atzīta par kandidātvalsti, — tātad, kolīdz valsts veic reformas, ES pilda savus solījumus.

Sarunas ar Kosovu (atbilstīgi ANO Drošības padomes Rezolūcijai Nr. 1244) par tirdzniecības un finansiālas palīdzības līgumu varētu sākties uzreiz pēc tam, kad šī valsts izpildīs svarīgākās prasības.

Kas notiks tālāk

ES dalībvalstu valdības šos ieteikumus izskatīs sanāksmē, kas notiks 2012. gada decembrī, un pieņems lēmumus par katras valsts virzību uz dalību ES. Gaidot šos lēmumus, Komisija turpinās valstīm palīdzēt vajadzīgo reformu īstenošanā.

Vairāk par ES paplašināšanos English (en)

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites