Naršymo kelias

ES plėtra – tolesni žingsniai - 11/10/2012

ES vėliavos dėlionė © ES

Paskelbta 2012 m. ES plėtros strategijos ataskaita, kurioje įvertinta Kroatijos, Islandijos, Turkijos, Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos, Albanijos, Bosnijos ir Hercegovinos, Juodkalnijos, Serbijos ir Kosovo pažanga, padaryta siekiant narystės ES.

ES ir jos 27 valstybės narės ir toliau pasiryžusios į ES būrį priimti naujas nares ir taip didinti žemyne taiką, saugumą, gerovę bei stiprinti ES įtaką tarptautinėje arenoje.

2012 m. ES plėtros strategijos ataskaitoje DeutschEnglishfrançais apžvelgiama Vakarų Balkanų šalių, Islandijos ir Turkijos pažanga, padaryta siekiant narystės ES, ir nurodomos reformos, kurių šios šalys dar turės imtis.

Metiniu stebėsenos procesu užtikrinama, kad narystės siekiančios šalys į ES būtų priimamos tik tuo atveju, jei yra įvykdžiusios visus smulkiai išdėstytus reikalavimus.

Be ko kita, jos privalo suteikti žmonėms daugiau galimybių dalyvauti politikoje, užtikrinti žodžio laisvę, ekonomikos stabilumą, tobulinti teisės normas ir viešąjį administravimą, gerinti socialiai atskirtų grupių gyvenimo sąlygas.

Šiais metais Komisija taip pat siūlo padėti potencialioms šalims kandidatėms greičiau įvykdyti pagrindines stojimo sąlygas.

Dabartinė padėtis

2011 m. gruodžio mėn. ES pasirašė stojimo sutartį su Kroatija. Ji turėtų prisijungti prie ES 2013  liepos 1 d., o iki tol įvykdyti likusius sutartus reikalavimus.

ES toliau stiprina ryšius su Islandija, be kita ko, atsinaujinančiosios energijos ir kovos su klimato kaita srityje. Stojimo derybos vyksta sėkmingai.

Turkija turi dėti daugiau pastangų, kad įvykdytų politinius ir pagrindinių teisių užtikrinimo reikalavimus, kaip antai žodžio laisvės. Ji taip pat turi pagerinti santykius su Kipru.

Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija laukia ES vyriausybių sprendimo dėl Komisijos rekomendacijos pradėti derybas dėl narystės.

Albanijai turėtų būti suteiktas šalies kandidatės statusas, kai tik ji pabaigs įgyvendinti svarbiausias reformas.

Bosnija ir Hercegovina padarė nedidelę pažangą vykdydama pradines ES sąlygas.

Pradėtos stojimo derybos su Juodkalnija, o Serbija pripažinta šalimi kandidate. Kai tik Serbija įgyvendins reikiamas reformas, ES įvykdys savo įsipareigojimus.

Derybos su Kosovu (pagal JT Saugumo Tarybos rezoliuciją Nr. 1244/99) dėl prekybos ir finansinės paramos susitarimo galėtų prasidėti, kai šalis įvykdys pagrindinius reikalavimus.

Tolesni veiksmai

ES vyriausybės apsvarstys rekomendacijas 2012 m. gruodžio mėn. susitikime ir priims sprendimus dėl kiekvienos šalies pažangos, padarytos siekiant narystės ES. Tuo tarpu Komisija ir toliau padės šioms šalims įgyvendinti būtinas reformas.

Daugiau apie ES plėtrą English (en)

Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą Nustatyti įprastinį šrifto dydį  Padidinti šriftą 200 procentų Siųsti šio tinklalapio nuorodą Spausdinti šį tinklalapį

 

Ar radote reikiamą informaciją?

Taip Ne

Kokios informacijos ieškojote?

Turite pasiūlymų?

Naudingos nuorodos