Navigációs útvonal

EU-bővítés – soron következő lépések - 11/10/2012

Kirakójáték, rajta az EU zászlójának csillagkoszorúja © EU

Jelentés a Bizottság által elfogadott 2012. évi bővítési stratégiáról, valamint Horvátország, Izland, Törökország, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Albánia, Bosznia és Hercegovina, Montenegró, Szerbia és Koszovó uniós tagság felé vezető lépéseinek értékelése

Az EU és 27 tagállama változatlanul elkötelezett aziránt, hogy az Unió további tagállamokkal bővüljön, hiszen ez még jobban megszilárdítja a békét, a biztonságot és a jólétet kontinensünkön, valamint növeli az EU nemzetközi súlyát és tekintélyét.

A bővítési stratégiáról szóló 2012. évi jelentés DeutschEnglishfrançais ismerteti a Nyugat-Balkán országai, valamint Izland és Törökország által elért eredményeket, és felvázolja azokat a reformokat, amelyeket ezeknek az országoknak végre kell hajtaniuk ahhoz, hogy csatlakozhassanak az Európai Unióhoz.

Az éves ellenőrzés a garanciája annak, hogy a csatlakozni kívánó országok csak azután nyerjenek felvételt, miután teljesítették a velük szemben előírt összes követelményt.

Ilyen követelmény például, hogy növelni kell az állampolgárok részvételét a politikai életben, hatékonyabban kell érvényesíteni a jogi normákat, erősíteni kell a közigazgatást, biztosítani kell a szólásszabadságot, javítani kell a társadalmilag kirekesztett csoportok helyzetét és meg kell teremteni a gazdasági stabilitás alapjait.

A Bizottság idén felajánlotta, hogy már a bővítési folyamat korai szakaszában segítséget nyújt a potenciális tagjelölt országoknak abban, hogy teljesítsék a csatlakozási feltételeket.

Aktuális helyzet

Az EU 2011 decemberében írta alá a csatlakozási szerződést Horvátországgal. Horvátország 2013. július 1-jén válik EU-taggá, és jó úton halad afelé, hogy addig minden csatlakozási feltételt teljesítsen.

Az EU változatlanul azon munkálkodik, hogy egyre szorosabbra fűzze kapcsolatait Izlanddal, többek között a megújuló energia és az éghajlatváltozás elleni küzdelem terén. A csatlakozási tárgyalások jó ütemben haladnak.

Törökországnak további erőfeszítéseket kell tennie annak érdekében, hogy eleget tegyen a csatlakozási követelményeknek a politikai és az alapvető jogok, kiváltképp a szólásszabadság terén. Törökországnak más fontos követelményeket is teljesítenie kell: egyebek mellett javítania kell a Ciprusi Köztársasággal fenntartott viszonyát.

Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság az uniós kormányok döntésére vár azzal kapcsolatban, hogy megindítják-e vele a csatlakozási tárgyalásokat, miképp arra a Bizottság korábban javaslatot tett.

Albánia minden bizonnyal tagjelölt státuszt kap, mihelyst megvalósítja a legfontosabb reformokat.

Bosznia és Hercegovina korlátozott előrelépést tett a csatlakozási feltételek teljesítése terén.

Megindultak a csatlakozási tárgyalások Montenegróval, Szerbia pedig már tagjelölt ország, ami jól szemlélteti, hogy az EU tartja magát kötelezettségvállalásához, és felkarolja azokat az országokat, amelyek a reformok útjára léptek.

Az ENSZ BT 1244. határozatában foglaltak szerinti Koszovóval is megkezdődhetnek a kereskedelmi és a pénzügyi támogatási megállapodásra irányuló tárgyalások, mihelyst teljesíti Koszovó a fő követelményeket.

Következő lépések

Az EU kormányai a 2012. decemberi találkozójukon mérlegelni fogják az ajánlásokat, és dönteni fognak mindegyik tagság felé tartó országról. A Bizottság addig is folytatja a segítségnyújtást annak érdekében, hogy a szóban forgó országok végre tudják hajtani a szükséges reformokat.

Az EU bővítéséről részletesebben English (en)

Kontrasztos megjelenítés Normál betűméret Legnagyobb betűméret Küldje el az oldalt ismerősének Oldal nyomtatása

 

Megtalálta-e a keresett információt?

Igen Nem

Milyen információt keresett?

Van-e észrevétele vagy javaslata a honlappal kapcsolatban?

Hasznos linkek