Cosán nascleanúna

Méadú an AE – na céimeanna amach romhainn - 11/10/2012

Puzal le ciorcal réaltaí an AE © AE

Eisíodh tuarascáil 2012 faoi straitéis mhéadaithe an AE ina bhfuil measúnú ar an dul chun cinn chun ballraíochta atá déanta ag an gCróit, an Íoslainn, an Tuirc, Iar-Phoblacht Iúgslavach na Macadóine, an Albáin, an Bhoisnia agus an Heirseagaivéin, Montainéagró, an tSeirbia agus an Chosaiv.

Tá an AE agus na 27 mBallstát lántiomanta ballraíocht an AE a mhéadú agus síocháin, slándáil, rathúnas agus tionchar idirnáisiúnta na hEorpa a neartú.

I dtuarascáil 2012 faoi straitéis an mhéadaithe DeutschEnglishfrançais , ina gcuimsítear na Balcáin Thiar, an Íoslainn agus an Tuirc, déantar measúnú ar an dul chun cinn agus cur síos ar na hathchóirithe a bheidh ar na tíortha sin a dhéanamh le ballraíocht san AE a bhaint amach.

De bharr an phróisis bhliantúil monatóireachta sin, cinntítear nach bhfaighidh tíortha ballraíocht mura bhfuil na ceanglais uile comhlíonta acu. Déantar cur síos mionsonraithe ar na ceanglais sin.

Mar shampla, feabhas a chur ar rannpháirteachas polaitiúil, caighdeáin dhlíthiúla, an riarachán poiblí, saoirse cainte, na dálaí do ghrúpaí eisiata agus cobhsaíocht eacnamaíoch.

An bhliain seo, tá sé beartaithe ag an gCoimisiún cuidiú le tíortha is iarrthóirí coinníollacha tábhachtacha aontachais a shásamh níos luaithe i bpróiseas an mhéadaithe.

Dul chun cinn

Shínigh an AE conradh aontachais leis an gCróit i Nollaig 2011. Tá súil go n-aontóidh an tír sin leis an AE an 1 Iúil 2013 agus tá an dul chun cinn a theastaíonn déanta aici leis na coinníollacha uile mar a comhaontaíodh iad a shásamh faoin dáta sin.

Tá an nasc idir an AE agus an Íoslainn ag dul ó neart go neart, lena n-áirítear réimsí an fhuinnimh in-athnuaite agus an athraithe aeráide. Tá dul chun cinn maith déanta san idirbheartaíocht faoin aontachas go dtí seo.

Beidh ar an Tuirc níos mó iarrachtaí a dhéanamh le ceanglais pholaitiúla agus cearta bunúsacha a shásamh, saoirse cainte san áireamh. Tá oibleagáidí eile a bhfuil tosaíocht tugtha dóibh, mar shampla feabhas ar an gcaidreamh le Poblacht na Cipire.

Iar-Phoblacht Iúgslavach na Macadóine ag feitheamh ar chinneadh ó rialtais an AE maidir le moladh ón gCoimisiún tús a chur le cainteanna ballraíochta.

Ba chóir go mbronnfaí stádas mar iarrthóir ar an Albáin a luaithe a dhéanfaidh sí athchóirithe tábhachtacha.

Tá beagán dul chun cinn déanta ag an mBoisnia agus an Heirseagaivéin maidir le céadchoinníollacha an AE a shásamh.

Seoladh idirbheartaíochtaí aontachais le Montainéagró agus tá stádas mar iarrthóir ag an tSeirbia anois, rud a léiríonn nach mbriseann an AE ar a chuid gealltanas fad is a dhéantar na hathchóirithe riachtanacha.

A luaithe a shásóidh an Chosaiv (faoi Rún 1244/99 de Chomhairle Slándála na NA) ceanglais thábhachtacha d'fhéadfaí tús a chur le hidirbheartaíocht ar chomhaontú trádála agus cúnaimh airgeadais.

Na chéad chéimeanna eile

Breithneoidh rialtais an AE na moltaí ag a gcruinniú i Nollaig 2012 agus déanfaidh siad cinneadh faoi gach tír ar leith agus faoina ndul chun cinn chun ballraíochta. Idir an dá linn, tabharfaidh an Coimisiún gach cúnamh do na tíortha sin na hathchóirithe riachtanacha a dhéanamh.

Tuilleadh faoi mhéadú an AE English (en)

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links