Navigointipolku

EU esitteli laajentumisen seuraavat vaiheet - 11/10/2012

Palapeli, jossa on EU:n tähtikuvio © EU

Komissio on julkaissut EU:n laajentumisstrategiaa koskevan raporttinsa vuodelta 2012. Raportissa arvioidaan Kroatian, Islannin, Turkin, entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian, Albanian, Bosnia ja Hertsegovinan, Montenegron, Serbian ja Kosovon etenemistä kohti EU-jäsenyyttä.

EU:n laajentuminen on edelleen yksi EU:n ja sen 27 jäsenmaan päätavoitteista. Laajentumisen avulla voidaan turvata rauha ja vakaus sekä EU:n vauraus ja kansainvälinen asema.

Komissio tarkastelee EU:n laajentumisstrategiaa koskevassa vuoden 2012 raportissaan DeutschEnglishfrançais Länsi-Balkanin maiden, Islannin ja Turkin edistymistä EU-jäsenyyttä edellyttävien uudistusten saavuttamisessa.

Vuotuisen seurannan avulla varmistetaan, että EU-jäsenyyttä hakeneet maat voivat liittyä EU:hun vasta sitten, kun ne täyttävät kaikki tarkoin määritellyt jäsenyyden edellytykset.

EU:n jäsenehdokkaiden on muun muassa parannettava poliittisen osallistumisen mahdollisuuksia, oikeusvaltioperiaatteen toteuttamista, julkishallintoa, ilmaisunvapautta, syrjäytyneiden väestöryhmien olosuhteita ja taloudellista vakautta.

Tänä vuonna komissio ehdottaa myös, että mahdollisia ehdokasvaltioita autettaisiin täyttämään EU-jäsenyyden keskeiset edellytykset aiempaa varhaisemmassa laajentumisprosessin vaiheessa.

Tilannekatsaus

EU allekirjoitti liittymissopimuksen Kroatian kanssa joulukuussa 2011. Kroatian on määrä liittyä EU:hun 1. heinäkuuta 2013. Se on edennyt hyvin jäljellä olevien edellytysten täyttämisessä.

EU lujittaa edelleen suhteitaan Islantiin. Erityisesti yhteyksiä tiivistetään uusiutuvien energialähteiden käyttöön ja ilmastonmuutokseen liittyen. Islannin liittymisneuvottelut ovat edistyneet hyvin.

Turkilta edellytetään lisätoimia, jotta maa täyttäisi poliittiset ja perusoikeuksia koskevat vaatimukset. Parantamisen varaa on etenkin sananvapaudessa. Turkille asetetut muut jäsenyysehdot säilyvät edelleen liittymisprosessin painopisteinä. Niihin kuuluu muun muassa suhteiden normalisointi Kyproksen kanssa.

Entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia odottaa EU-maiden päätöstä jäsenyysneuvottelujen aloittamisesta, jota komissio on suositellut.

Komission mukaan Albanialle pitäisi myöntää ehdokasmaan asema edellyttäen, että se vie päätökseen keskeisimmät uudistukset.

Bosnia ja Hertsegovina on edistynyt vain vähän EU:n asettamien jäsenyysehtojen täyttämisessä.

Montenegron kanssa on aloitettu liittymisneuvottelut, ja Serbialle on myönnetty ehdokasmaan asema. Tämä osoittaa, että EU lunastaa antamansa sitoumukset, kunhan maat toteuttavat uudistuksia.

Neuvottelut EU:n ja Kosovon (YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1244 mukaisesti) välisestä kauppaa ja rahoitustukea koskevasta sopimuksesta voidaan aloittaa sen jälkeen, kun maa täyttää sopimuksen tekemiselle asetetut keskeiset vaatimukset.

Seuraava vaihe

EU-maiden johtajat käsittelevät suosituksia kokouksessaan joulukuussa. Samalla päätetään, miten kunkin valtion jäsenyysneuvottelujen osalta edetään. Komissio aikoo jatkossakin auttaa jäseniksi pyrkiviä maita toteuttamaan tarvittavat uudistukset.

Lisätietoa EU:n laajentumisesta English (en)

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä