Navigatsioonitee

ELi laienemine – edasised sammud - 11/10/2012

ELi täheringi kujutav pusle © EL

Avaldati ELi 2012. aasta laienemisstrateegia aruanne ning Horvaatia, Islandi, Türgi, endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigi, Albaania, Bosnia ja Hertsegoviina, Montenegro, Serbia ja Kosovo eduaruanded.

EL ja selle 27 liikmesriiki toetavad jätkuvalt ELi edasist laienemist, et kindlustada rahu, julgeolek ja jõukus ning suurendada Euroopa rahvusvahelist mõju.

Lääne-Balkani riike, Islandit ja Türgit käsitlevas 2012. aasta aruandes ELi laienemisstrateegia kohta DeutschEnglishfrançais hinnatakse tehtud edusamme ning kirjeldatakse reforme, mis need riigid peavad ELiga ühinemiseks teostama.

Iga-aastane seireprotsess tagab selle, et ühineda soovivad riigid saavad seda teha üksnes siis, kui nad on täitnud kõik üksikasjalikult kirjeldatud tingimused.

Need hõlmavad muu hulgas poliitilist osalust, õigusnorme, avalikku haldust, sõnavabadust, sotsiaalselt tõrjutud rühmade olukorra parandamist ja majanduslikku stabiilsust.

Sellel aastal tegi komisjon ka ettepaneku aidata potentsiaalsetel kandidaatriikidel täita peamised ühinemistingimused laienemisprotsessi varasemas järgus.

Praegune olukord

2011. aasta detsembris allkirjastas EL ühinemislepingu Horvaatiaga. Riik peaks ELiga ühinema 1. juulil 2013 ning järelejäänud tingimuste täitmine kulgeb kavakohaselt.

EL jätkab sidemete tugevdamist Islandiga, sh taastuvenergia ja kliimamuutuste valdkonnas. Ühinemisläbirääkimised kulgevad edukalt.

Türgi peab tegema suuremaid jõupingutusi poliitiliste tingimuste ja põhiõigustega seotud tingimuste täitmiseks. See hõlmab muu hulgas sõnavabadust. Jätkuvalt on kesksel kohal ka muud kohustused, nagu suhete parandamine Küprose Vabariigiga.

Endine Jugoslaavia Makedoonia vabariik ootab ELi liikmesriikide valitsuste otsust komisjoni soovituse kohta avada ühinemisläbirääkimised.

Albaania peaks saama kandidaatriigi staatuse, kui riik teostab esmatähtsad reformid.

Bosnia ja Hertsegoviina edusammud ELi algtingimuste täitmisel on olnud tagasihoidlikud.

Montenegroga on alustatud ühinemisläbirääkimisi ja Serbia on nüüd kandidaatriik, mis on tõendus selle kohta, et EL täidab oma kohustused, kui riik teostab kõik reformid.

Kosovoga (nagu on määratletud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonis 1244/99) võiks alustada läbirääkimisi kaubandus- ja finantsabi kokkuleppe sõlmimiseks, kui riik täidab põhitingimused.

Järgmised sammud

Liikmesriikide valitsused kaaluvad komisjoni soovitusi oma detsembrikuisel tippkohtumisel ning langetavad otsused iga ELiga ühineda sooviva riigi edusammude kohta eraldi. Samal ajal jätkab komisjon asjaomaste riikide abistamist vajalike reformide elluviimisel.

Lisateave ELi laienemise kohta English (en)

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad