Sti

EU-udvidelse – de næste skridt - 11/10/2012

Puslespil med EU-flag © EU

Rapport om EU's udvidelsesstrategi for 2012 vurderer de fremskridt mod medlemskab, der er gjort i Kroatien, Island, Tyrkiet, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Albanien, Bosnien-Hercegovina, Serbien og Kosovo.

EU og dets 27 medlemslande går stærkt ind for at udvide EU, så freden, sikkerheden og velstanden i Europa bliver endnu stærkere forankret, og området får endnu større betydning på den internationale scene.

Rapporten om udvidelsesstrategien for 2012 DeutschEnglishfrançais , som omfatter det vestlige Balkan, Island og Tyrkiet, vurderer udviklingen og skitserer de reformer, som landene skal gennemføre for at kunne komme med i EU.

Den årlige overvågningsproces garanterer, at mulige medlemslande først kommer med, når de opfylder alle krav, som er nøje beskrevet.

Der er bl.a. tale om øget deltagelse i det politiske liv, retlige standarder, offentlig administration, ytringsfrihed, socialt marginaliserede gruppers levevilkår og økonomisk stabilitet.

I år tilbyder Kommissionen også mulige nye EU-lande hjælp til at opfylde de afgørende betingelser for optagelse tidligere i udvidelsesprocessen.

Status

EU underskrev en tiltrædelsestraktat med Kroatien i december 2011. Landet ventes at komme med i EU den 1. juli 2013 og er på vej til at opfylde de sidste betingelser inden for den aftalte frist.

EU styrker fortsat forbindelserne med Island, bl.a. inden for vedvarende energi og klimaforandringer. Optagelsesforhandlingerne forløber tilfredsstillende.

Tyrkiet skal gøre mere for at opfylde kravene om politiske og grundlæggende rettigheder, herunder ytringsfrihed. Blandt de andre prioriteter er et bedre forhold til Cypern.

Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien venter på, at EU-landenes regeringer efter henstilling fra Kommissionen giver grønt lys for forhandlinger om optagelse.

Albanien ventes at få status som kandidatland, når det har afsluttet de afgørende reformer.

Bosnien-Hercegovina har kun gjort begrænsede fremskridt med at opfylde EU's indledende betingelser.

Der er indledt optagelsesforhandlinger med Montenegro, og Serbien er nu anerkendt som kandidatland. Det viser, at EU følger op på sine tilsagn, når der er gennemført reformer.

Forhandlingerne med Kosovo (i henhold til resolution nr. 1244/99 fra FN's Sikkerhedsråd) om en aftale om handel og økonomisk bistand kan begynde, så snart landet opfylder de afgørende betingelser.

Næste skridt

EU-landenes regeringer overvejer henstillingerne på deres møde i december 2012 og træffer beslutninger om hvert enkelt lands videre vej mod medlemskab. I mellemtiden fortsætter Kommissionen med at hjælpe landene med at gennemføre de nødvendige reformer.

Mere om EU-udvidelsen English (en)

Vælg høj kontrast Normal skriftstørrelse Forstør skrift med 200 procent send til en ven udskriv siden

 

Fandt du det, du søgte?

Ja Nej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?

Nyttige links