Навигационна пътека

Разширяване на ЕС – следващи стъпки - 11/10/2012

Пъзел, изобразяващ кръга от звезди на ЕС © ЕС

Публикуван бе докладът за стратегията за разширяване на ЕС за 2012 г., който съдържа оценки за напредъка към членство в Съюза на Хърватия, Исландия, Турция, Бивша югославска република Македония, Албания, Босна и Херцеговина, Черна гора, Сърбия и Косово.

ЕС и неговите 27 страни членки остават ангажирани с разширяването на Съюза, което ще допринесе за укрепване на мира, сигурността, просперитета и международното влияние на Стария континент.

В доклада относно стратегията за разширяване за 2012 г. DeutschEnglishfrançais , който обхваща Западните Балкани, Исландия и Турция, се оценява напредъкът и се очертават реформите, които тези страни трябва да извършат, за да влязат в ЕС.

Ежегодният процес на мониторинг гарантира, че страните кандидатки биват приемани в ЕС само когато изпълнят всички подробно описани изисквания.

Сред тях са подобряване на политическото участие, правните стандарти, публичната администрация, свободата на словото, условията за групите, оказали се в състояние на социално изключване, и икономическата стабилност.

Тази година Комисията предлага също така да помогне на потенциалните страни кандидатки да изпълнят ключови условия за присъединяването на по-ранен етап от процеса на разширяване.

Положението в момента

ЕС подписа договор за присъединяване с Хърватия през декември 2011 г. Очаква се страната да се присъедини към ЕС на 1 юли 2013 г., като дотогава изпълни оставащите условия, както е договорено.

ЕС продължава да укрепва връзките си с Исландия, включително в областта на възобновяемата енергия и изменението на климата. Преговорите за присъединяване напредват успешно.

Турция трябва да положи повече усилия, за да отговори на политическите изисквания и на изискванията в областта на основните права, включително свободата на словото. Други задължения остават приоритетни, например подобряването на отношенията с Република Кипър.

Бившата югославска република Македония очаква решение от правителствата на ЕС по препоръката на Комисията за започване на преговори за членство.

Албания следва да получи статут на страна кандидатка, след като извърши някои важни реформи.

Босна и Херцеговина е отбелязала известен напредък при изпълнение на първоначално поставените от ЕС условия.

Бяха започнати преговори за присъединяване с Черна гора, а Сърбия вече е призната за страна кандидатка. Това показва, че когато кандидатите за членство извършват нужните реформи, ЕС спазва ангажиментите си.

Преговори с Косово (съгласно резолюция 1244/99 на Съвета за сигурност на ООН) за споразумения за търговска и финансова помощ могат да започнат, след като страната изпълни някои важни изисквания.

Следващи стъпки

Правителствата от ЕС ще обсъдят препоръките на Комисията на срещата си през декември 2012 г. и ще вземат решение за напредъка на всяка отделна страна към членство. Междувременно Комисията ще продължи да помага на страните да извършват необходимите реформи.

Още за разширяването на ЕС English (en)

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?

Полезни връзки