Navigācijas ceļš

Palīdzēt gribētājiem paveras iespējas - 24/09/2012

Ir sagatavota ES programma, lai apmācītu brīvprātīgos, kas varēs piedalīties humānās palīdzības projektos visā pasaulē, un lai noteiktu standartus šajā jomā.

Tūkstošiem eiropiešu jau tagad veic brīvprātīgo darbu ārzemēs, palīdzēdami dabas katastrofās un krīzēs cietušajiem. Taču ir vēl daudz tādu, kas labprāt iesaistītos, ja vien varētu.

Komisija ierosina risinājumu English , kā Eiropas iedzīvotāji varētu nākt talkā gadījumos, kad palīdzība ir nepieciešama visvairāk, — tas būs Eiropas Brīvprātīgo humānās palīdzības korpuss. Programma paredz praktisku apmācību un standartu sagatavošanu brīvprātīgo vadībai, kā arī palīgu “iedalīšanu” humānās palīdzības organizācijām.

Apmācītie brīvprātīgie gādās par to, lai ES humānā palīdzība dotu lielākus rezultātus. Iecerēts, ka Eiropas standartus papildinās sertifikācijas mehānisms, ko atzīs palīdzības sniegšanas organizācijas.

No 2014. līdz 2020. gadam šajā programmā tiks apmācīti apmēram 10 tūkstoši eiropiešu. Vēl 10 tūkstoši palīdzēs brīvprātīgajiem, strādājot mājās ar datoru.

Brīvprātīgiem jābūt vismaz 18 gadus veciem, ES (vai citu sistēmā piedalošos Eiropas valstu) pilsoņiem vai pastāvīgajiem iedzīvotājiem.

Tie var būt gan entuziasti, kas vēlas izmēģināt spēkus humānās palīdzības jomā, gan pensionāri ar vērtīgām zināšanām, gan šīs nozares speciālisti. Mācības un darba lauks būs atkarīgi no pieredzes līmeņa.

Savukārt jaunattīstības valstīs ES nodrošinās mācības 7000 vietējiem darbiniekiem un brīvprātīgajiem.

ES sertificēs organizācijas, kas atbilst Eiropas standartiem brīvprātīgo vadībā. Organizācijas savukārt meklēs piemērotus projektus un pieteiksies dotācijām, kas ļaus izmantot ES brīvprātīgo darbu.

Izmēģināts praksē

Komisija kopš 2011. gada ir sagatavojusi augsni šim dienestam, īstenojot eksperimentālus projektus Englishfrançais , ko finansēja Komisijas humānās palīdzības organizācija ECHO. Ideju plaši atbalsta English sabiedrība.

Projektos tika noskaidrotas dažādas iespējas, kā šis dienests dislokācijas vietās vislabāk varētu izmantot brīvprātīgo iesaistīšanos.

Pašlaik apmācīti Eiropas brīvprātīgie darbojas vairāk nekā 30 valstīs. Viena no viņiem ir Anje Linča English , kas Kergontepā (Tadžikistāna) rūpējas par bērnu izglītību, sadarbojoties ar organizācijas “Glābiet bērnus English ” Lielbritānijas nodaļu. Otra ir Olīvija Defrēna Englishfrançais , brīvprātīgā no Francijas Sarkanā Krusta English , kuras darbs noris Klusā okeāna salu valstī Vanuatu.

Šogad brīvprātīgie sāka mācības eksperimentālo projektu otrajā kārtā.

Vēl par Eiropas Brīvprātīgo korpusu Englishfrançais

Izsakiet savas domas par Brīvprātīgo korpusu English

Vēl par ES humāno palīdzību Englishfrançais

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites