Cosán nascleanúna

Eorpaigh a oiliúint le cabhair a thabhairt - 24/09/2012

Clár AE a chuirfeadh oiliúint ar shaorálaithe i dtionscadail chabhrach daonnúil ar fud an domhain agus a shocródh caighdeáin.

Tá na mílte Eorpach ag obair cheana mar shaorálaithe (oibrithe deonacha) agus cuidíonn siad le daoine atá buailte ag tubaistí agus géarchéimeanna. Tá go leor eile ar mhaith leo a gcuid féin a dhéanamh freisin.

Tá an Coimisiún tar éis slí a mholadh English le go bhféadfadh Eorpaigh cuidiú sna cásanna is práinní - an cór saorálach Eorpach um chabhair dhaonnúil. Chuirfeadh an clár oiliúint phraiticiúil ar fáil, shocrófaí caighdeáin le saorálaithe a bhainistiú agus cheanglófaí iad le heagraíochtaí daonnúla oiriúnacha.

Bheadh tionchar níos láidre ag saorálaithe oilte ar chabhair dhaonnúil an AE. Bheadh scéim deimhniúcháin i bhfeidhm trí na caighdeáin Eorpacha, agus bheadh aitheantas acu i measc na n-eagraíochtaí cabhrach.

Chuirfí oiliúint ar thimpeall 10 000 Eorpach tríd an gclár idir 2014 agus 2020. Bheadh 10 000 eile gnóthach le tacaíocht a thabhairt do na saorálaithe maidir le cúraimí is féidir a dhéanamh ar ríomhaire ón mbaile.

Bheadh ar na saorálaithe bheith os cionn 18 mbliana d'aois agus ina saoránaigh AE nó ina gcónaí go fadtéarmach san AE nó i dtír Eorpach eile atá rannpháirteach sa scéim.

B'fhéidir gur taithí a fháil san earnáil dhaonnúil a bheadh uathu, nó gur saineolaithe nó oibrithe ar scor le sainscileanna iad. Bhraithfeadh an oiliúint agus an úsáid a bhainfí astu ar a leibhéal taithí.

Chuirfeadh an AE oiliúint ar fáil freisin do 7 000 duine i bhfoirne áitiúla agus i measc saorálach sna tíortha i mbéal forbartha.

Dheimhneodh an AE na heagraíochtaí sin a bheadh ag úsáid na gcaighdeán Eorpach le saorálaithe a bhainistiú. D'aimseodh na heagraíochtaí sin tionscadail oiriúnacha agus dhéanfadh siad iarratas ar dheontais leis na saorálaithe AE a chur ag obair.

Tástáil ar an láthair

Tá an Coimisiún i mbun ullmhúcháin ar an tseirbhís sin ó 2011 le treoirthionscadail Englishfrançais a fuair maoiniú ón rannóg um chabhair dhaonnúil (ECHO). Tá tacaíocht láidir English don smaoineamh léirithe ag an bpobal.

Sna tionscadail sin rinneadh scrúdú ar na bealaí éagsúla ina mbainfeadh an tseirbhís an leas is fearr is féidir as na saorálaithe sa réimse.

Tá saorálaithe oilte ón Eoraip ag obair anois i mbreis agus 30 tír. Ar dhuine díobh sin tá Áine Lynch English atá ag obair in Kurgan-Teppe sa Táidsíceastáin mar oifigeach oideachais le Save the Children UK English . Ar dhuine eile tá Olivia Defrene Englishfrançais , saorálaí le Cros Dhearg na Fraince English atá ag obair i Vanuatú san Aigéan Ciúin.

Cuireadh tús an bhliain seo le hoiliúint ar shaorálaithe sa dara babhta de threoirthionscadail.

Tuilleadh faoin gCór Saorálach Eorpach Englishfrançais

Roinn do thuairimí linn faoin gcór saorálach English

Tuilleadh faoi chabhair dhaonnúil san AE Englishfrançais

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links