Navigatsioonitee

Aitame eurooplastel aidata teisi - 24/09/2012

ELi uue programmi raames koolitatakse vabatahtlikke kõikjal maailmas teostatavates humanitaarabiprojektides osalemiseks ning töötatakse välja vabatahtlike juhtimist käsitlevad normid.

Tuhanded eurooplased töötavad juba välismaal vabatahtlikena, aidates katastroofi- ja kriisiohvreid, kuid võimaluse korral oleks nende hulk veelgi suurem.

Euroopa Komisjon on teinud ettepaneku English luua Euroopa vabatahtlik humanitaarabikorpus, et võimaldada eurooplastel aidata seal, kus seda kõige enam vajatakse. Programmi raames pakutaks praktilist koolitust, kehtestataks normid vabatahtlike juhtimiseks ning viidaks vabatahtlikud kokku humanitaarabiorganisatsioonidega.

Koolitatud vabatahtlikud suurendaksid ELi humanitaarabi mõju. Koos Euroopa normidega võetaks kasutusele abiorganisatsioonide poolt tunnustatud sertifitseerimissüsteem.

Ajavahemikus 2014–2020 saaks programmi kaudu koolituse umbes 10 000 eurooplast. Veel 10 000 inimest toetaks vabatahtlikke selliste ülesannetega, mida on võimalik täita kodus arvutiga.

Vabatahtlikud peaksid olema üle 18 aasta vanad ning ELi või teiste programmis osalevate Euroopa riikide kodanikud või pikaajalised elanikud.

Nad võivad olla inimesed, kes soovivad omandada kogemust humanitaarabi valdkonnas, või erioskustega eksperdid või pensionile jäänud töötajad. Koolituse ja lähetuse käigus võetaks arvesse nende eelnevat kogemust.

EL pakuks koolitust ka 7000 kohalikule töötajale ja vabatahtlikule arenguriikides.

EL sertifitseeriks need organisatsioonid, mis järgivad vabatahtlike juhtimise Euroopa norme. Organisatsioonid teeksid kindlaks sobivad projektid ning taotleksid toetust ELi vabatahtlike lähetamiseks.

Katseprojektid

Komisjon on tegelenud asjaomase teenistuse ettevalmistamisega alates 2011. aastast mitmete katseprojektide Englishfrançais kaudu, mida on rahastanud humanitaarabi ja kodanikukaitse peadirektoraat. Ideel on laialdane üldsuse toetus English .

Projektide raames on uuritud erinevaid viise, kuidas teenistus saaks kohapeal olevaid vabatahtlikke kõige paremini ära kasutada.

Koolituse saanud Euroopa vabatahtlikud töötavad nüüd rohkem kui 30 riigis. Üks neist on Aine Lynch English , kes töötab organisatsiooni Save the Children UK English vahendusel haridusametnikuna Kurgonteppas Tadžikistanis. Olivia Defrene Englishfrançais on aga Prantsuse Punase Risti English vabatahtlik Vaikse ookeani saareriigis Vanuatus.

Sellel aastal algas vabatahtlike koolitamise teine katseprojektide voor.

Täiendavalt Euroopa vabatahtlikust humanitaarabikorpusest Englishfrançais

Mida arvate teie vabatahtlikust humanitaarabikorpusest? English

Täiendavalt ELi humanitaarabist Englishfrançais

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad