Cesta

EU pomáhá těm, kteří pomáhají - 24/09/2012

V rámci programu EU by se školili dobrovolníci pro projekty humanitární pomoci realizované v zemích celého světa a stanovily by se celoevropské normy.

Již dnes tisíce Evropanů pracují v zahraničí jako dobrovolníci a pomáhají obětem katastrof a humanitárních krizí. Mnoho dalších je připraveno aktivně se zapojit, pokud by jim to bylo umožněno.

Komise proto navrhuje English zřídit Evropský dobrovolnický sbor humanitární pomoci, který by občanům umožnil pomáhat tam, kde je to nejvíce potřeba. Program by nabízel praktický výcvik, stanovil normy pro řízení dobrovolníků a nasměroval je k příslušným humanitárním organizacím.

Vyškolení dobrovolníci by tak zvýšili dopad humanitární pomoci EU. Evropské normy by byly součástí systému osvědčení, jež by organizace poskytující humanitární pomoc uznávaly.

V období 2014 až 2020 by bylo v rámci programu vyškoleno asi 10 000 evropských uchazečů. Dalších 10 000 osob by dobrovolníkům pomáhalo s úkoly, které lze provádět doma na počítači.

Dobrovolníci by museli být starší 18 let a být občany EU či jiných zúčastněných evropských zemí nebo mít na jejich území dlouhodobý pobyt.

Může se jednat o osoby, které hledají zkušenosti v humanitární oblasti nebo které v této oblasti dříve pracovaly a mají odborné dovednosti. Školení a vysílání do terénu by záviselo na úrovni jejich zkušeností.

EU by rovněž umožnila školení asi 7 000 místním zaměstnancům a dobrovolníkům v rozvojových zemích.

Organizace, které by při řízení dobrovolníků používaly evropské normy, by od EU získaly příslušné osvědčení. Tyto organizace by vybíraly vhodné projekty a k vyslání evropských dobrovolníků by jim byly udělovány granty.

Testování programu v terénu

Komise připravuje zřízení tohoto sboru již od roku 2011 a to prostřednictvím pilotních projektů Englishfrançais financovaných jejím útvarem pro humanitární pomoc (ECHO). Myšlenka se rovněž těší široké podpoře veřejnosti English .

V rámci projektů se zkoumají různé způsoby, jak dobrovolníky co nejlépe využívat v terénu.

Vycvičení evropští dobrovolníci již pracují ve více než 30 zemích. Jednou z nich je i Aine Lynchová English , která pracuje v tádžickém Kurgan-Teppe jako školitelka britské organizace Save the Children English . Olivia Defrenová Englishfrançais zase pracuje jako dobrovolnice francouzského Červeného kříže English a působí na tichomořském Vanuatu.

V letošním roce bylo zahájeno druhé kolo pilotních projektů.

Více o Evropském dobrovolnickém sboru humanitární pomoci Englishfrançais

Zapojte se do diskuze o dobrovolnickém sboru English

Další informace o humanitární pomoci EU Englishfrançais

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy